Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Archiv
Povinné roušky ve společných prostorách

Povinné roušky ve společných prostorách

Vloženo: 9. září 2020 v 15:06

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Od 10. 9. 2020 budou povinné roušky ve společných prostorách školy. Toto nařízení se týká i studentů a zaměstnanců školy.

Sportovní hry

Vloženo: 2. září 2020 v 13:23

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Sportovní hry jsou v pondělí 15:15 - 16:00, ve středu 14:00 - 14:45 a v pátek 14:00 - 15:30. Zájemci se hlásí u p. Matějkové.

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

Vloženo: 2. září 2020 v 12:31

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Žádáme osoby, které vstupují do prostor školy, aby používaly roušky. Toto opatření se netýká studentů a zaměstnanců školy. Více informací o provozu školy neleznete v příloze.

Vracení učebnic

Vloženo: 31. srpna 2020 v 20:19

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Studenti sekundy, tercie, kvarty a kvinty vracejí učebnice z loňského školního roku ve středu 2. 9. během třídnických hodin. Učebnice na školní rok 2020/2021 se budou rozdávat v pátek. Všichni studenti od sekundy výše přinesou ve středu 2. 9. i klíčky od šatních skříněk a učebních boxů.

Rozvrh hodin pro školní rok 2020/2021

Vloženo: 27. srpna 2020 v 15:12

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Rozvrh hodin jednotlivých tříd pro školní rok 2020/2021 naleznete pod tímto odkazem

Aktualizace: 2020.08.31 09:50

Zahájení školního roku 2020/2021

Vloženo: 27. srpna 2020 v 9:32

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Vážení rodiče, milí studenti,

zdravím Vás po prázdninách a sděluji informace k novému školnímu roku. Všichni si jistě přejeme, aby probíhal standardně, ale již teď je jasné, že nějaká omezení budou. 
    Školní rok bude zahájen v úterý 1. září v 9 hodin vzhledem k uzavření kostela sv. Jakuba mší svatou v katedrále v Sedlci. Studenti od sekundy výše se na mši dostaví sami, prima se sejde v 8 hodin ve škole a do katedrály půjde v doprovodu třídního učitele. Pamatujte, prosím, na to, že zde budou nutné roušky.
    Od 2. září by měla probíhat výuka dle rozvrhu a budou se řešit organizační záležitosti. Ve škole bude nutno dodržovat ve zvýšené míře hygienická pravidla. Dle aktualizovaného manuálu MŠMT roušky ve škole v tuto chvíli povinné nebudou. Samozřejmostí je časté mytí rukou. Před vstupem do každé učebny si studenti budou dezinfikovat ruce, dezinfekce bude umístěna na stolečku před každou třídou. Třídy se budou důkladně větrat. Bude omezen vstup studentů vyššího gymnázia do školního klubu. V průběhu prvního pololetí se rovněž omezí výjezdy a exkurze.
     Pokud se student nebude cítit ráno dobře, je žádoucí, aby do školy nechodil. V případě, že ho potíže postihnou během výuky ve škole, bude vyčleněna místnost, kde stráví dobu, než si ho vyzvednou rodiče a školu s nimi opustí. Do odvolání se ruší pravidlo skládání komisionálních zkoušek v případě nepřítomnosti ve škole vyšší než 25 %. O dalších konkrétních věcech budou studenti informování svými třídními učiteli. 
    Vzhledem k nečekanému odchodu ze školy vyučující latiny dochází ke změně v ŠVP. Latina bude v kvintě, sextě a septimě nahrazena angličtinou, a sice výukou s rodilým mluvčím Nigelem Fosterem. Proto dochází k trochu opožděnému zveřejnění rozvrhu, který se musí předělávat a měnit. 
    
    Přeji všem dobrý start do nového školního roku, hodně zdraví a doufám, že se nám bude dařit prezenčně fungovat.


Stanislava Lisková
ředitelka školy

Četba pro primu na šk. r. 2020/2021

Vloženo: 25. června 2020 v 0:00

Moderní učebny v barokním klášteře

Vloženo: 1. září 2017 v 0:00

2017-irop-logo.jpg

Stručný popis projektu
Projekt je zaměřen na modernizaci dvou odborných učeben (fyziky, chemie a laboratoře) gymnázia za účelem zvýšení kvality vzdělávání v přírodních vědách ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Realizací projektu dojde k úpravám učeben pro výuku odborných předmětů, k pořízení moderních technologií a pomůcek, čímž se zefektivní a zatraktivní výukový proces.
Projekt "Moderní odborné učebny v barokním klášteře" je spolufinancován Evropskou unií.

Archiv