Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

UNESCO

Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) je mezivládní organizace a jednou z odborných organizací OSN.

Síť přidružených školo UNESCO (ASPnet) zahájila svou činnost v roce 1953 a prostřednictvím vzdělávání má podporovat hlavní cíle UNESCO vyjádřené v jeho Ústavě. Její specifická úloha spočívá v tom, že je koordinovanou sítí národních škol, které jsou nedílnou součástí vzdělávacích systémů každé země.

Cílem sítě je přispívat k rozvoji lepšího porozumění mezi dětmi a mladými lidmi celého světa.

Přidružené školy se svou činností zabývají těmito prioritními tématy:

  • Světové problémy a role systému OSN.
  • Lidská práva, demokracie a tolerance.
  • Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví.
  • Životní prostředí a udržitelný rozvoj.

Naše škola je přidruženou školou UNESCO od roku 1997.


UNESCO spojuje!

UNESCO spojuje!

Vloženo: 21. listopadu 2022 v 15:55

Tak se jmenuje výstava, kterou u příležitosti 50. výročí od podpisu Úmluvy OSN o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví otevřel Dačického dům v Kutné Hoře, vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO. Církevní gymnázium patří na seznam přidružených škol, proto jeden z panelů v expozici představuje naši školu a její aktivity spojené s touto organizací.

Setkání přidružených škol UNESCO v Litovli

Setkání přidružených škol UNESCO v Litovli

Vloženo: 4. října 2021 v 7:57

Církevní gymnázium je součástí Sítě přidružených škol UNESCO již více než dvě desítky let. Také letos se účastnilo jejího Valného shromáždění (20.-21. září), které se tentokrát konalo v Litovli nedaleko Olomouce. Hostitelskou školou bylo Gymnázium Jana Opletala. Témata Týdne škol UNESCO, která zástupci představili ve svých prezentacích, se týkala Mezinárodního dne dobrovolnictví, Mezinárodního dne biodiverzity a 75. výročí založení OSN.
V tomto školním roce si připomeneme Světový den výživy spolu s Mezinárodním dnem povědomí o plýtvání potravinami, Světový den svobody tisku a 100. výročí R. U. R. Karla Čapka ve spojení s tématem umělé inteligence.

Setkání škol UNESCO v Kroměříži

Setkání škol UNESCO v Kroměříži

Vloženo: 2. října 2017 v 12:13

Zástupci škol přidružených k UNESCO v ČR se ve dnech 25. - 26. září 2017 setkali v Kroměříži. Tématem uplynulého roku byl Trvale udržitelný cestovní ruch, úskalí turismu i přínosy vzájemného poznávání. Hlavním hostem jednání byl prof. PhDr. Stanislav Štech, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a předseda České komise pro UNESCO, který práci škol přidružených k UNESCO v ČR vysoce ocenil, že školy propojují zásadní světová témata se životem dětí. Zdůraznil přitom, že záslužná práce škol by se měla víc medializovat.

KMENY – zahájení školní hry UNESCO

KMENY – zahájení školní hry UNESCO

Vloženo: 19. září 2017 v 12:56

Pro školní rok 2017–2018 vyhlásilo UNESCO dvě témata – Rozvoj sportovních dovedností a Významné roky s osmičkou v českých dějinách. Propojením obou témat vznikla celoškolní sportovně-historická soutěžní hra s názvem Kmeny, jejíž zahájení bylo dne 19. září 2017 součástí oslavy svátku sv. Ludmily, patronky církevních škol.

UNESCO a cestovní ruch

UNESCO a cestovní ruch

Vloženo: 28. června 2017 v 6:00

Tématem UNESCO pro rok 2016/17 byla problematika udržitelnosti, či spíše neudržitelnosti neustále vzrůstající koncentrace turistického ruchu do některých atraktivních míst. Žáci CG v průběhu roku vlastními experimenty ověřovali negativní působení člověka na stav památek (sexta, kvarta) a hledali cesty, jak napomoci zlepšení. Své návrhy vystavili (prima) či prezentovali (sekunda, kvinta) na Dni UNESCO 27. června 2017.

Setkání přidružených škol UNESCO

Setkání přidružených škol UNESCO

Vloženo: 1. března 2017 v 0:00

Církevní gymnázium patří již téměř dvacet let mezi padesát přidružených škol UNESCO v České republice. Na  22. setkání zástupců těchto škol, které se konalo 26. - 27. září v Chebu, jsme prezentovali naše projekty věnované dvěma výročím, jednak 700 let od narození Karla IV, ale také sedmdesáti letům od vzniku OSN a jeho organizace UNESCO.