Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Archiv

Příjem přihlášek ke studiu

Vloženo: 28. ledna v 12:26

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Vážení uchazeči o studium,

preferujeme doručení přihlášek ke studiu do sekretariátu školy od 8. února (po jarních prázdninách) v těchto časech:

Pondělí 8., 15. a 22. 2.   9 - 11 hodin
Úterý 9., 16. a 23. 2.   14 - 16 hodin
Středa 10., 17. a 24. 2.   9 - 11 hodin

Děkuji, Stanislava Lisková

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

Vloženo: 14. února v 19:16

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).
 Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2020 - prezentace

Vloženo: 21. ledna v 9:24

Platnost do: 31. srpna v 23:59

  

Vážení uchazeči o studium na naší škole,

současná situace bohužel nadále neumožňuje, abychom mohli uskutečnit den otevřených dveří, ukázat vám školu, informovat o možnostech studia a zodpovědět vaše dotazy. Proto vám nabízíme alespoň tuto prezentaci, ve které najdete nejdůležitější údaje, které vám školu představí, seznámí s dosud známými a platnými termíny a pomohou vám se lépe orientovat při rozhodování, kam podat přihlášku. Prezentace je doplněna fotografiemi interiéru školy. S dotazy se můžete obracet e-mailem na ředitelku školy - liskova@cgym-kh.cz. 

Přeji všem hodně zdraví a těším se na vaše přihlášky. 
Stanislava Lisková

Literární soutěž

Literární soutěž

Vloženo: 19. února v 15:57

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Báseň "Pravá bohatost" od Elišky Gargulové (septima) zaujala porotu 5. ročníku celostátní literární soutěže "Jak svatá Ludmila naše životy ovlivnila" - motto letošního ročníku znělo  "Čím víc toho máme, tím více jsme chudobní". Střední školy soutěžily v žánru próza i poezie a Eliščina báseň obsadila 2. místo. 

Okresní kolo Olympiády z českého jazyka

Okresní kolo Olympiády z českého jazyka

Vloženo: 12. února v 12:23

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Postup do krajského kola v I. kategorii má jistý studentka Veronika Straková (IV.), v okresním kole získala druhé místo. Lucie Jandejsková (IV.) obsadila sedmé místo. V II. kategorii čtvrté místo patří Denise Novotné (VIII.) a Elišce Gargulové (VII). páté. Školní i  okresní kolo probíhalo on-line formou. OČJ je jedna z mála soutěží, jichž se mohou studenti účastnit, o to více nás těší pěkné výsledky v okresním kole.

MŠMT - ŠKOLY ZŮSTÁVAJÍ VE STEJNÉM REŽIMU JAKO DOPOSUD

Vloženo: 12. února v 11:01

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí 15. 2. 2021 budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství ZDE.

Více na https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposud

Setkání s absolventy

Setkání s absolventy

Vloženo: 11. února v 11:44

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Ve čtvrtek 11. února proběhlo pravidelné každoroční setkání s absolventy, tentokrát v on-line formě. Organizoval ho spolek absolventů URSULUS a bylo určeno pro dva nejvyšší ročníky. Septima a oktáva získaly od  svých starších spolužáků informace o studiu na vysokých školách a dostaly i doporučení, na co se soustředit při přípravě k maturitě a k přijímacím zkouškám. Ve druhé části setkání, která byla rozdělena na skupinky, dostali zájemci možnost získat od absolventů další informace o konkrétním oboru, který je zajímá a kterému by se případně chtěli věnovat.

Provoz školy do 14. února 2021

Vloženo: 28. ledna v 12:21

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. 

Stanislava Lisková

Okresní kolo matematické olympiády - zrušeno

Vloženo: 18. ledna v 7:42

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Okresní kolo matematické olympiády pro žáky pátých a devátých tříd, které se mělo konat 27. ledna na našem gymnáziu, se vzhledem k pandemické situaci neuskuteční.
Děkujeme za pochopení. 

Výuka do 22. ledna 2021

Vloženo: 8. ledna v 8:21

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Škola bude do 22. ledna 2021 fungovat ve stejném režimu jako doposud. Pololetní vysvědčení (výpis) obdrží studenti do tří dnů po návratu do školy. Hodnocení za první pololetí bude však sděleno jinou formou v posledním lednovém týdnu.

Přeji všem hodně zdraví a pohody v tomto náročném čase. 
Stanislava Lisková

Aktualizované informace k zahájení vyučování po vánočních prázdninách

Vloženo: 23. prosince 2020 v 19:10

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace není nadále dobrá, Vláda České republiky se usnesla 23. prosince 2020 na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání.
Znamená to tedy, že od 4. do 10. ledna bude výuka ve všech ročnících probíhat opět pouze distančním způsobem.

Přeji všem v klidu a zdraví prožité vánoční volno. Snad se dočkáme brzy lepších zpráv.

Stanislava Lisková

PF 2021

PF 2021

Vloženo: 18. prosince 2020 v 9:09

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Požehnané vánoční svátky a vše dobré v novém roce přejí učitelé, studenti a zaměstnanci gymnázia.

Vánoce 2020

Vloženo: 17. prosince 2020 v 0:00

Platnost do: 31. srpna v 23:59

2021.12.18_vanoce.png

Koláž z výtvarných prací vzniklých z přírodnin nebo v přírodě a hudební doprovod k obrázkům připravili studenti primy.

Olympiáda z českého jazyka - školní kolo

Mgr. Eva Hartmanová

Vloženo: 15. prosince 2020 v 14:36

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Olympiáda z českého jazyka proběhla v obvyklém termínu na začátku prosince, jen letos on-line formou. Do okresního kola postupují z I. kategorie (tercie, kvarta) Veronika Straková a Lucie Jandejsková (obě z kvarty), z II. kategorie (vyšší gymnázium) Denisa Novotná (oktáva) a Eliška Gargulová (septima). 

Prezenční výuka od 14. 12. 2020

Mgr. Eva Hartmanová

Vloženo: 11. prosince 2020 v 11:16

Platnost do: 31. srpna v 23:59

V týdnu od 14. - 18. 12. 2020 bude probíhat výuka pro primu, sekundu, sextu, septimu a oktávu.

Výuka se bude řídit běžným rozvrhem. Aby se zamezilo přesunu žáků do jiných tříd, bude výuka soustředěna především do kmenových učeben tříd, změny sledujte v suplování. Studenti omezí volný pohyb po škole na nezbytně nutný. Nenavštěvují své spolužáky v jiných třídách. Po celou dobu pobytu ve škole je povinné nošení roušek. Klub bude v provozu jen pro nižší gymnázium. Při vstupu do školy studenti udržují odstup minimálně 2 metry. Oktáva využívá coby kmenovou učebnu svou třídu.

Vánoční prázdniny od 21. 12. 2020

Mgr. Eva Hartmanová

Vloženo: 7. prosince 2020 v 15:30

Ministerstvo školství rozhodlo, že kvůli epidemii covidu-19 prodlouží vánoční prázdniny. Žáci půjdou do škol naposledy v pátek 18. prosince, prázdniny budou delší o dva dny - tedy o 21. a 22. 12. 2020..

Prezenční výuka od 7. 12. 2020

Mgr. Eva Hartmanová

Vloženo: 1. prosince 2020 v 14:03

Platnost do: 31. srpna v 23:59

V týdnu od 7. - 11. 12. 2020 bude probíhat výuka  pro tercii, kvartu, kvintu a oktávu.

V týdnu od 14. - 18. 12. 2020 bude probíhat výuka  pro primu, sekundu, sextu, septimu a oktávu.

Výuka se bude řídit běžným rozvrhem. Aby se zamezilo přesunu žáků do jiných tříd, bude výuka soustředěna především do kmenových učeben tříd, změny sledujte v suplování. Studenti omezí volný pohyb po škole na nezbytně nutný. Nenavštěvují své spolužáky v jiných třídách. Po celou dobu pobytu ve škole je povinné nošení roušek. Klub bude v provozu. Při vstupu do školy studenti udržují odstup minimálně 2 metry. Oktáva využívá v  týdnu od 7. - 11. 12. 2020 coby kmenovou učebnu septimu, následující týden oktávu.

Výuka Nj ve třídách tercie až sexta

Vloženo: 24. listopadu 2020 v 11:15

Po dobu nepřítomnosti Elke Przyborowski bude od 25. 11. 2020 ve třídách tercie až sexta vyučovat německý jazyk Roman Bechyně, a to online prostřednictvím platformy Google meet v hodinách dle rozvrhu. V době prezenční výuky tříd tercie a kvarta (tj. od 7.12.) bude výuka probíhat ve škole.
S. Lisková

Aplikace Bakaláři na nové adrese

Tomáš Stryhal

Vloženo: 24. listopadu 2020 v 9:59

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Systém Bakaláři opět funkční, nyní na nové adrese https://cgym-kh.bakalari.cz/Login. Pokud pro přístup používáte mobilní aplikaci, je nutné znovu v nabídce vyhledat naší školu, adresa se doplní automaticky a bude vyžadováno přihlášení jménem a heslem.

Zahájení výuky

Mgr. Eva Hartmanová

Vloženo: 22. listopadu 2020 v 19:45

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Ve středu 25. 11. 2020 bude zahájena prezenční výuka pro oktávu, v pondělí 30.11. pak pro nižší gymnázium. Budeme se řídit běžným rozvrhem. V pondělí 30. 11. začne týdenní prezenční výuku prima a sekunda, 7. 12. tercie a kvarta (tzv. rotační výuka po týdnech). Kvinta, sexta a septima nadále pokračují v distanční výuce. Třídy nižšího gymnázia, které nemají výuku prezenční, mají v tom týdnu výuku distanční.

Po celou dobu pobytu ve škole je třeba mít roušku (ve třídě i na chodbě).

Archiv