Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Archiv
Zpěv přinesl radost nemocným

Zpěv přinesl radost nemocným

Vloženo: včera v 21:31

Platnost do: 30. června 2022 v 23:59

Scholu, která působí na naší škole pod vedením paní Martiny Uttendorfské, asi nemusíme představovat. My jsme si hudbu mohli vychutnat nedávno na školní mši svaté. V předposledním říjnovém týdnu umění přineslo radost i v Nemocnici Kutná Hora.

Informace pro rodiče

Mgr. Zuzana Šimůnková

Vloženo: 21. října v 21:28

Platnost do: 27. října v 23:59

Vzhledem k nejasné situaci kolem prodloužení podzimních prázdnin sdělujeme, že v našem kraji nebyl na školy v této věci vznesen požadavek KHS (informace je platná ke dni 21. 10. 2021). Naše škola neplánuje prodloužit podzimní prázdniny vyhlášením ředitelského volna na dny 25. a 26. října. Tuto informaci jsme sdělili i do informativního průzkumu Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Úprava úředních hodin kanceláře školy - platí do konce října

Mgr. Zuzana Šimůnková

Vloženo: 18. října v 14:55

Z provozních důvodů se do konce října mění časy pro využítí služeb kanceláře školy (osobně či telefonicky).

 

Informace k maturitním zkouškám ve školním roce 2021/22

Mgr. Zuzana Šimůnková

Vloženo: 15. října v 17:23

Platnost do: 30. června 2022 v 23:59

V samostatném článku jsme zveřejnili souhrn informací k maturitním zkouškám v tomto školním roce, včetně důležitých termínů. Novinkou je možnost požádat o uznání jazykového certifikátu.

AKTUALIZOVÁNO: Změna výuky některých tříd z důvodu karanténních opatření

Mgr. Zuzana Šimůnková

Vloženo: 14. října v 9:39

Z důvodu výskytu nákazy COVID-19 ve škole dochází ode dne 14. 10. 2021 ke změně režimu výuky v dotčených třídách.

Říjnová školní bohoslužba

Mgr. Zuzana Šimůnková

Vloženo: 8. října v 8:10

Ve středu od 10.00 se bude konat v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně školní bohoslužba. Žáci sekundy se zúčastní mše v rámci výuky ZSV. Výuka v ostatních třídách probíhá podle rozvrhu, v dotčené vyučovací hodině se nebude probírat nová látka. Žáci těchto tříd, kteří se chtějí zúčastnit školní bohoslužby, se přihlásí u svých třídních učitelů.

Projektová výuka anglického jazyka - CGYM Magazine

Projektová výuka anglického jazyka - CGYM Magazine

Mgr. Zuzana Šimůnková

Vloženo: 7. října v 15:59

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Již o prázdninách vznikl během rozhovoru s kolegou Fosterem nápad nabídnout studentům septimy výzvu ve formě skupinového projektu. Jsem ráda, že jak pan učitel, tak septimáni tuto výzvu přijali. Výsledek se dostavil nebývale brzy a uvidíte sami, že stojí za to.

Příjemné čtení přeje

Z. Šimůnková
ředitelka školy

Setkání přidružených škol UNESCO v Litovli

Setkání přidružených škol UNESCO v Litovli

Vloženo: 4. října v 7:57

Platnost do: 31. srpna 2022 v 23:59

Církevní gymnázium je součástí Sítě přidružených škol UNESCO již více než dvě desítky let. Také letos se účastnilo jejího Valného shromáždění (20.-21. září), které se tentokrát konalo v Litovli nedaleko Olomouce. Hostitelskou školou bylo Gymnázium Jana Opletala. Témata Týdne škol UNESCO, která zástupci představili ve svých prezentacích, se týkala Mezinárodního dne dobrovolnictví, Mezinárodního dne biodiverzity a 75. výročí založení OSN.
V tomto školním roce si připomeneme Světový den výživy spolu s Mezinárodním dnem povědomí o plýtvání potravinami, Světový den svobody tisku a 100. výročí R. U. R. Karla Čapka ve spojení s tématem umělé inteligence.

Studentské volby 2021 - výsledky

Vloženo: 24. září v 8:09

Platnost do: 31. srpna 2022 v 23:59

Studenti vyššího gymnázia se zúčastnili již po několikáté Studentských voleb - tentokráte voleb do Poslanecké sněmovny. Akci pořádá organizace Jeden svět na školách a akce má za cíl, aby studenti získali zkušenost, jak to chodí u skutečných voleb. Každá třída vyššího gymnázia si jmenovala své zástupce do volební komise a ta potom organizovala celý průběh voleb. 

Zapomenuté věci čekají na vyzvednutí

Vloženo: 13. září v 16:46

Na konci školního roku zůstalo ve škole větší množství zapomenutých věcí. Prosíme žáky, aby si je vyzvedli do konce týdne. Paní uklízečky jsou s věcmi k dispozici vždy o velké přestávce.

Netradiční první září

Netradiční první září

Vloženo: 6. září v 16:15

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Letošní první září bylo netradiční, doufejme však, že uvodilo tradiční školní rok. V článku přinášíme podrobnosti o tomto dni, včetně fotodokumentace.

Informace k úhradám režijních nákladů za obědy

Mgr. Zuzana Šimůnková

Vloženo: 6. září v 15:18

Platnost do: 31. ledna 2022 v 23:59

Z rozhodnutí MŠMT hradí žáci naší školy nejen cenu stravného v jídelně, ale i režijní náklady na oběd prostřednictvím školy. Přinášíme informaci o vyúčtování záloh a způsobu platby na 1. pololetí školního roku 2021/22.

Návod na omlouvání absencí

Mgr. Radek Holeček

Vloženo: 2. září v 13:02

Platnost do: 31. srpna 2022 v 23:59

Od 1. 9. 2021 platí změna školního řádu v částech týkajících se omlouvání absencí žáků. Je snahou co nejefektivněji využít služby školského informačního systému Bakaláři, který umožňuje zákonným zástupcům žáka kromě přehledu absence, tuto absenci i omlouvat.

Přímá pomoc do farnosti zasažené tornádem

Mgr. Zuzana Šimůnková

Vloženo: 2. července v 23:48

Pokud chcete přispět přímo do zasažené farnosti v Moravské Nové Vsi (včetně obce Hrušky a Týnec), můžete využít účet sbírky, která vznikla po domluvě s místním panem farářem p. Mariánem Kalinou.

Moderní učebny v barokním klášteře

Vloženo: 1. září 2017 v 0:00

2017-irop-logo.jpg

Stručný popis projektu
Projekt je zaměřen na modernizaci dvou odborných učeben (fyziky, chemie a laboratoře) gymnázia za účelem zvýšení kvality vzdělávání v přírodních vědách ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Realizací projektu dojde k úpravám učeben pro výuku odborných předmětů, k pořízení moderních technologií a pomůcek, čímž se zefektivní a zatraktivní výukový proces.
Projekt "Moderní odborné učebny v barokním klášteře" je spolufinancován Evropskou unií.

Archiv