Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Archiv

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

Vloženo: 6. května v 18:53

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Na středních školách a konzervatořích se umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit), s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách nebo odděleních.

V týdnu od 10. do 14. 5. 2021 bude probíhat prezenční výuka pro tercii a kvartu.

Výuka se bude řídit rozvrhem. Aby se zamezilo přesunu žáků do jiných tříd, bude výuka soustředěna především do kmenových učeben tříd a tříd na tomtéž patře. Sledujte tedy suplování.

Více informací v příloze.

Prezenční výuka od 3. 5. 2021

Vloženo: 30. dubna v 7:25

Platnost do: 31. srpna v 23:59

V týdnu od 3. do 7. 5. 2021 bude probíhat prezenční výuka pro primu, sekundu.

Výuka se bude řídit rozvrhem. Aby se zamezilo přesunu žáků do jiných tříd, bude výuka soustředěna především do kmenových učeben tříd.

Vzhledem k tomu, že ve dnech 5. a 6. 5. 2021 budou ve škole probíhat přijímací zkoušky, bude docházet ke změnám hodin i tříd. Sledujte tedy  suplování.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Vloženo: 30. dubna v 7:22

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Ve víceletých gymnáziích a konzervatořích od 3. 5. 2021
▪ se v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit). Stejné již bylo schváleno v pondělí pro Karlovarský, Královéhradecký a Plzeňský kraj.

Volby do školské rady 2021

Vloženo: 29. dubna v 19:59

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Z řad zákonných zástupců studentů byli zvoleni:
Kašpar Karel, Smutná Marie, Hladíková Pavlína

Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni:
Čechalová Lucie, Tobek Pavel, Hartmanová Eva

Přijímací řízení 2021/2022 - AKTUALITY

Vloženo: 11. března v 9:09

Platnost do: 31. srpna v 23:59

14.04.2021: dne 19.4.2021 budou poštou odeslány pozvánky k přijímacím zkouškám
16.03.2021: zveřejnění časového rozvrhu zkoušek, viz příloha č.1
16.03.2021: stanovení náhradního termínu -  3.6.2021
11.03.2021: změna termínů PZ - 1.termín: 5.5.2021, 2.termín: 6.5.2021
10.03.2021: počty přihlášek - celkem:100 (1.termín:42, 2.termín:58)

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - prezentace

Vloženo: 21. ledna v 9:24

Platnost do: 31. srpna v 23:59

  

Vážení uchazeči o studium na naší škole,

současná situace bohužel nadále neumožňuje, abychom mohli uskutečnit den otevřených dveří, ukázat vám školu, informovat o možnostech studia a zodpovědět vaše dotazy. Proto vám nabízíme alespoň tuto prezentaci, ve které najdete nejdůležitější údaje, které vám školu představí, seznámí s dosud známými a platnými termíny a pomohou vám se lépe orientovat při rozhodování, kam podat přihlášku. Prezentace je doplněna fotografiemi interiéru školy. S dotazy se můžete obracet e-mailem na ředitelku školy - liskova@cgym-kh.cz. 

Přeji všem hodně zdraví a těším se na vaše přihlášky. 
Stanislava Lisková

Doplňující informace k přijímacím zkouškám - doklad o testování

Vloženo: 3. května v 19:30

Na základě četných dotazů o způsobu doložení testu na vir SARS-Cov-2 uvádíme:

Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-Cov-2 pro účely přijímacího řízení dne 5. 5. a 6. 5. 2021 může být ze dne 29. 4. 2021. Potvrzení nevybíráme, pouze originál ověříme, uchazeč si potvrzení nechává.


Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:
a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Třídní schůzky

PhDr. Stanislava Lisková

Vloženo: 15. dubna v 7:49

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Ve středu 28. dubna 2021 od 17 hodin se konají on-line třídní schůzky. Bližší informace sdělí třídní učitelé.

Fyzikální olympiáda 2021

Fyzikální olympiáda 2021

Vloženo: 9. dubna v 14:21

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Nejlepším řešitelem okresního kola 62. ročníku Fyzikální olympiády v kategorii E se stal student kvarty Vojtěch Svoboda. Podobně jako jiné olympiády se i tato letos konala on-line.

Provoz školy od 12. 4. 2021

Vloženo: 8. dubna v 12:21

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Distanční výuka pro všechny ročníky pokračuje až do odvolání.

Více informací na webu MŠMT https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Stanislava Lisková

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Vloženo: 29. března v 8:14

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE)
-  do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
 dále se do 11. dubna prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE a ZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

Konverzační "hattrick"

Konverzační "hattrick"

Vloženo: 26. března v 18:58

Platnost do: 31. srpna v 23:59

V pátek, 26. 3. 2021, se konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Ačkoliv se soutěž zapálených germanistů konala poprvé v online prostředí, na výkonech soutěžících to nebylo znát. Naše gymnázium vyslalo do nejvyšší soutěžní kategorie III.A  Elišku Gargulovou ze septimy.  Od odborné poroty si vyslechla slova chvály a díky svému skvělému výkonu obsadila 3. místo, čímž navázala na svá umístění z předchozích dvou ročníků a dosáhla tak pomyslného „hattricku“. 

 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

Vloženo: 21. března v 9:32

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
- vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE)
- do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Okresní kolo Olympiády z anglického jazyka

Okresní kolo Olympiády z anglického jazyka

Vloženo: 19. března v 16:00

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Student sexty Matěj Suchánek zvítězil v okresním kole v kategorii III A  a postupuje do kola krajského. Jakub Fejfar ze sekundy obsadil v kategorii I B druhé místo.

Maturitní zkouška 2021 - AKTUALITY

Vloženo: 11. března v 9:08

Platnost do: 31. srpna v 23:59

16.03.2021zkušební schéma didaktických testů, viz příloha č. 2
16.03.2021: termín ústních zkoušek - 1. - 5. 6. 2021
16.03.2021: termín konání didaktických testů - 23. - 25. 5. 2021
10.03.2021: MŠMT představilo další úpravy MZ 2021, viz příloha č. 1
10.03.2021: termín konání didaktických testů posunut na období po 20. květnu 2021

Vlajka pro Tibet

Vlajka pro Tibet

Vloženo: 10. března v 0:00

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Prostřednictvím mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" si vyvěšením tibetské vlajky naše škola připomíná 62. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž

Vloženo: 3. března v 10:13

Platnost do: 31. srpna v 23:59

„Žít ve společném domě“ bylo téma výtvarné soutěžní přehlídky, kterou pořádala Ekumenická rada církví. Námětem pro výtvarnou tvorbu byl čas, kdy jsme při prvním uzavření škol pobývali doma. Museli jsme řešit problémy s komunikací v rodině, hledat systém a smysl trávení času doma a nacházet způsoby, jak být společně. Práce studentů se k tomuto tématu vztahovaly a ani jsme netušili, že budou stále aktuální.

Oceněny byly práce studentek kvarty – Vandy Duškové, Lucie Syslové a Anežky Smutné.

Provoz školy od 1. 3. 2020

Vloženo: 27. února v 15:43

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Distanční výuka pro všechny ročníky pokračuje až do odvolání.

Více informací na webu MŠMT https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

Stanislava Lisková

Literární soutěž

Literární soutěž

Vloženo: 19. února v 15:57

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Báseň "Pravá bohatost" od Elišky Gargulové (septima) zaujala porotu 5. ročníku celostátní literární soutěže "Jak svatá Ludmila naše životy ovlivnila" - motto letošního ročníku znělo  "Čím víc toho máme, tím více jsme chudobní". Střední školy soutěžily v žánru próza i poezie a Eliščina báseň obsadila 2. místo. 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

Vloženo: 14. února v 19:16

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále).
 Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021

Archiv