Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Více informací v sekci Pro uchazeče/Přijímací řízení   Poznámky k vyplnění přihlášky:
Písemné testy jednotné zkoušky může uchazeč konat dvakrát,
v prvním stanoveném termínu (16. 4.) ve škole uvedené na přihlášce jako 1. škola, ve druhém stanoveném termínu
(17. 4.) ve škole uvedené na přihlášce jako 2. škola. Přihlášky na obě školy se vyplňují shodně.
Není nutné dokládat potvrzení o zdravotní způsobilosti.
Do rubriky chování a prospěch uvést známky z 1. a 2. pololetí
4. třídy a z 1. pololetí 5. třídy a nechat potvrdit školou (horní čtvereček). Nebo (spodní čtvereček) nechat ověřit kopie vysvědčení a dokument nechat podepsat zákonným zástupcem uchazeče.
Archiv
Munkova nadace

Munkova nadace

Vloženo: 20. únor v 9:02

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Další ročník soutěže esejů v anglickém jazyce se konal 12. února v aule naší školy. Studenti zde prezentovali texty, které napsali, a následně o nich diskutovali s porotou. Studentka sexty Eliška Gargulová se umístila na druhém místě a studentky Veronika Dušková a Anežka Musilová, obě ze septimy, získaly třetí místo.
 

Fyzikální olympiáda 2020

Fyzikální olympiáda 2020

Vloženo: 14. únor v 17:21

Platnost do: 31. srpen v 23:59

V okresním kole fyzikální olympiády, které se konalo na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře, se výborně umístili studenti naší školy. V kategorie F (tercie) zvítězil Vojtěch Svoboda. Pěkného umístění dosáhli i jeho spolužáci Tereza Vaľková (4.), Lucie Jandejsková (5.) a Daniel Dudek (7.). V kategorii E (kvarta) byli úspěšnými řešiteli Štěpán Musil (5.) i Václav Rippl (6.).

Konverzační soutěž v němčině

Konverzační soutěž v němčině

Vloženo: 12. únor v 10:01

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Výrazného úspěchu dosáhla studentka sexty Eliška Gargulová - v Konverzační soutěži v němčině obsadila v kategorii III.A třetí místo.

Návštěva studentů sexty v Židovském vzdělávacím centru v Praze

Vloženo: 11. únor v 9:05

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Zrušené rychlíkové spoje znemožnily 11. 2. plánovanou návštěvu studentů sexty v Židovském vzdělávacím centru v Praze. Náhradní termín exkurze byl stanoven na úterý 25. 2. 2020.

Olympiáda z českého jazyka

Olympiáda z českého jazyka

Vloženo: 5. únor v 10:51

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Veronika Straková (tercie) sbírá úspěchy nejen na poli biologie, ale i v mateřském jazyku. V okresním kole (I. kategorii) obsadila třetí místo a bude naše gymnázium reprezentovat v kole krajském. Klára Haspeklová (rovněž tercie) získala sedmé místo, Marta Čablíková (oktáva) v II. kategorii páté a je náhradnicí do krajského kola.

Eduzměna

Eduzměna

Vloženo: 29. leden v 9:00

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Kutnohorsko se chystá zlepšit kvalitu vzdělávání dětí. Pomůže mu projekt Eduzměna
S radostí se s vámi chceme podělit o dobrou zprávu. Kutnohorsko bylo vybráno Nadačním fondem Eduzměna jako pilotní region pro projekt zaměřený na zkvalitnění vzdělávání. Bude se týkat čtyřicítky mateřských, základních a středních škol v regionu Kutnohorska a v následujících pěti letech získá významnou finanční podporu ze soukromých zdrojů. Cílem projektu je dosáhnout toho, aby děti chodily do školy rády, zlepšily se v základních gramotnostech, dokázaly řešit problémy a ze školy odcházely připravené na budoucnost.

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Vloženo: 16. leden v 14:58

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Výrazných úspěchů dosáhli naši studenti v okresním kole Dějepisné olympiády, jejíž letošní téma "Dlouhé století se loučí" zahrnovalo období let 1880 - 1920. Pavel Kluh (kvinta) obsadil v II. kategorii 3. místo, následující dvě místa patřila Elišce Gargulové a Kláře Špačkové (obě ze sexty).

Matematická olympiáda 2020

Matematická olympiáda 2020

Vloženo: 10. leden v 9:52

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Ve středu 29. ledna 2020 se bude na Církevním gymnáziu konat okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z5 a Z9. Prezence od 7:30. Kontaktní osobou je Václav Schuster (schuster@cgym-kh.cz).

Povídky v angličtině

Povídky v angličtině

Vloženo: 21. prosinec 2019 v 21:53

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Slavnostní vyhlášení vítězů školní povídkové soutěže v anglickém jazyce proběhlo ve středu 18. prosince. Od října žáci zasílali své práce, které byly hodnoceny porotou složenou ze studentů oktávy. Ta po zvážení obsahu, gramatiky a estetiky každého příběhu určila tři výherce v kategorii A (nižší gymnázium) a dva výherce v kategorii B (vyšší gymnázium). První místo v kategorii A obsadil Štěpán Musil, druhé Markéta Mičánková a třetí Karolína Hatáková. V kategorii B zvítězila Eliška Gargulová a druhé místo získala Michaela Štěrbová. Byla také udělena čtyři čestná ocenění, a to Vandě Štrůblové, Kateřině Paňkové, Emmě Petrove z kategorie A a Barboře Radové z kategorie B. 
PF 2020

PF 2020

Vloženo: 20. prosinec 2019 v 0:00

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Požehnané vánoční svátky a vše dobré v novém roce přejí učitelé a zaměstnanci gymnázia.

"Sametová"

"Sametová"

Vloženo: 19. prosinec 2019 v 16:34

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže "Sametová" proběhlo v úterý 17.prosince v refektáři Jezuitské koleje.   3. místo v kategorii jednotlivců získal Adam Svoboda z kvarty a 2. místem v kategorii kolektivní práce byla oceněna koláž Vandy Duškové a Kateřiny Kašparové (obě z tercie).

V prosinci do Lipska

V prosinci do Lipska

Vloženo: 19. prosinec 2019 v 16:29

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Výměnný pobyt se studenty BIP Kreativitätsgymnasium v Lipsku probíhá již mnoho let. Kvartáni v prosinci pobývají v německých rodinách, účastní se výuky v němčině, navštěvují zajímavosti (např. dům, ve kterém pobýval básník F. Schüller, památník Bitvy národů, muzeum moderního umění), letos byl jeden den věnován sportu - dopoledne prohlídce fotbalovému stadionu, odpoledne strávili studenti společně v Jumphausu. Denně mohli též navštívit vyhlášený lipský vánoční trh a poslední den předvedli své pěvecké schopnosti na vánočním koncertu, zpívali jednu českou píseň a s německými partnery společně německou koledu.

Adventní koncert 2019

Adventní koncert 2019

Vloženo: 2. prosinec 2019 v 7:31

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Adventní koncert se konal ve čtvrtek 12. 12. 2019 v 16:30 hodin v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře. Tři krátká videa naleznete na facebooku školy: htttps://facebook.com/cigykh.

Výuka plná pokusů

Výuka plná pokusů

Vloženo: 27. listopad 2019 v 15:47

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Fyzikálními a chemickými pokusy v nových učebnách a laboratoři pokračuje memorandum projektu "Moderní odborné učebny v barokním kláštěře". Interaktivní a demonstrativní výuku si vyzkoušeli žáci kutnohorské Základní školy T.G. Masaryka.

Den pro oktávu 2019

Den pro oktávu 2019

Vloženo: 27. listopad 2019 v 15:39

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Více než hodinový benefiční program plný pěveckých, recitačních i tanečních vystoupení, videí a rozhovorů s osobnostmi školy připravili septimáni pro své spolužáky. Pomáhají tak oktávě při organizaci maturitního plesu, který bude 8. února 2020 v Lorci.

Srdce pro Václava Havla

Srdce pro Václava Havla

Vloženo: 20. listopad 2019 v 7:29

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Téma listopadových událostí roku 1989 měli možnost studenti gymnázia "potkat" v mnoha podobách. Už v říjnu na výstavě Střípky revoluce všichni žáci přímo v budově CG seznámili s fotografickými i textovými dokumenty listopadových událostí na panelech interaktivní putovní výstavy v rámci projektu Festival svobody, 7. listopadu ve spolupráci s ÚSTR připravila společnost Post bellum pásmo autentických výpovědí účastníků listopadových dnů roku 1989 s názvem Čtyři příběhy revoluce.

Pojďte s námi!

Pojďte s námi!

Vloženo: 25. říjen 2019 v 14:07

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Tento rok si připomínáme třicáté výročí Sametové revoluce, kdy se daly do pohybu události, díky nimž žijeme dnes ve svobodné demokratické společnosti.

Impresionismus a zvuky

Impresionismus a zvuky

Vloženo: 16. říjen 2019 v 9:42

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Výtvarně - hudební exkurze studentů kvarty se uskutečnila ve čtvrtek 10.10. 2019. V Praze navštívili výstavu Francouzský impresionismus v Paláci Kinských, zhlédli obrazy Clauda Moneta, Camilla Pissarra, Paula Gaugina a dalších. Druhou výstavou byly Zvuky/kódy/obrazy – Akustický experiment ve vizuálním umění v gotickém domě U Kamenného zvonu. Studenti si vyzkoušeli některé z interaktivních výtvarně - zvukových instalací a během workshopu si připravili vlastní výtvarnou partituru, kterou budou moci realizovat v hodinách hudební výchovy.

Výstava "Střípky revoluce"

Výstava "Střípky revoluce"

Vloženo: 11. říjen 2019 v 12:59

Platnost do: 31. srpen v 23:59

V letošním roce slavíme již 30. výročí tzv. sametové revoluce, tedy událostí, které představovaly přechod od komunistické diktatury k demokracii. Výstava s názvem Střípky revoluce seznamuje studenty s událostmi roku 1989 očima přímých aktivních účastníků těchto dějinných událostí. Je navíc interaktivní - pomocí QR kódu je možné si stáhnout aplikaci, která umožňuje rozhýbat fotografie na jednotlivých panelech. Krátké videonahrávky doplňují texty. Výstava v prostorách školy bude pro studenty ke zhlédnutí do 25.10. 2019.

Studenti z Alcoy v Kutné Hoře

Studenti z Alcoy v Kutné Hoře

Mgr. Eva Hartmanová

Vloženo: 9. říjen 2019 v 15:40

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Pobytem španělských studentů v Kutné Hoře (6. 10. - 12. 10. 2019) pokračuje projekt Erasmus+ Církevního gymnázia a IES Andreu Sempere z Alcoy. Kromě turisticky zajímavých míst v Kutné Hoře (Kostnice, chrám sv. Barbory či středověký důl) navštíví Prahu, zámek Žleby, Královskou procházku i Velký rybník. Projekt se zaměřuje na trvale udržitelný cestovní ruch, výstupem je mj. tvoření méně známých tras pro mobilní aplikaci GeoAumentaty, videozáznamů kulturních a přírodních zajímavostí obou měst, a to ve španělštině, češtině, angličtině i valencijštině. 

Archiv