Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Učební plán pro školní rok 2021/2022

Předmět / Ročník I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Český jazyk a literatura 5 4 4 4 5
Anglický jazyk 4 4 3 3 4 3 4 3
Seminář z Aj 0 0 0 0 0 0 0 2
Německý / Francouzský / Španělský jazyk 0 0 3 3 3 3 3 3
Latinský jazyk 0 0 0 0 2 0 0 0
Základy společenských věd 2 2 2 2 2 2 3 3
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 0
Zeměpis 0 2 2 2 2 2 0 0
Matematika 5 4 4 4 4 3 4 5
Fyzika 2 2 2 0 2 2 2 0
Deskript. geometrie / Lat. jazyk 0 0 0 0 0 2 2 0
Seminář z M / Seminář z Čj 0 0 0 0 0 0 2 0
Chemie 0 0 2 2 2 2 2 0
Biologie 2 2 0 2 2 2 2 0
Informatika a výpočetní technika 2 0 0 2 0 1 2 0
Estetická výchova 4 4 2 2 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
Mediální výchova 0 0 0 0 1 0 0 0
Digitální technologie 0 0 2 0 0 0 0 0
Praktikum z přírodních věd 0 0 0 2 0 0 0 0
Aplikovaná informatika 0 0 0 0 0 1 0 0
Člověk a zdraví 0 0 2 0 0 0 0 0
Křesťanské kořeny evr. civilizace 0 0 0 0 0 0 0 2
Volitelné předměty, semináře 0 0 0 0 0 0 0 6
                 
Celkem povinných hodin 30 28 32 32 34 33 34 31
                 
Nepovinné předměty                
Náboženství 1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv 1 1 1 1 1 1 1 1
Španělský jazyk 2 2 2 2 2 2 2 2
Dějiny umění 0 0 0 0 0 2 2 2
Sportovní hry 2 2 2 2 2 2 2 2