Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Učební plán pro školní rok 2023/2024

Předmět / Ročník I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Český jazyk a literatura 5 4 4 4 4
Anglický jazyk 4 4 3 3 4 3 3 4
Německý / Španělský / Francouzský* jazyk 0 2 3 3 3 3 3 3
Základy společenských věd 2 2 2 2 2 2 2 2
Dějepis 2 1 2 2 2 2 2 0
Zeměpis 0 2 2 2 2 2 0 0
Matematika 4 4 4 4 4 4 3 4
Fyzika 2 2 2 0 2 2 2 0
Chemie 0 0 2 2 2 2 2 0
Biologie 2 2 2 2 2 2 2 0
Informatika 1 1 2 2 0 2 0 2
Hudební výchova 2 2 1 1 0 0 0 0
Výtvarná výchova 2 2 1 1 0 0 0 0
Hudební / Výtvarná výchova 0 0 0 0 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
Multimediální výchova 0 0 0 0 1 0 0 0
Praktikum z přírodních věd 0 0 0 2 0 2 0 0
Úvod do křesťanství 0 0 0 0 0 0 2 2
Volitelné předměty, semináře 0 0 0 0 0 0 6 10
Celkem povinných hodin 28 30 32 32 32 34 33 33
                 
Nepovinné předměty                
Náboženství 1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv 1 1 1 1 1 1 1 1

 

* Francouzský jazyk už není v nabídce pro třídy, co s 2. jazykem začínají