Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Maturita

Archiv

Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022

Mgr. Zuzana Šimůnková

Vloženo: 15. října v 14:06

Na základě ustanovení § 77 až § 82 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění zákona č. 284/2020Sb., s účinností ke dni 1. 10. 2020 zveřejňujeme informace k maturitním zkouškám konaným ve školním roce 2021/22.

Informace o maturitní zkoušce - jaro 2021

Vloženo: 21. listopadu 2020 v 10:06

Didaktické testy společné (státní) části se budou konat v období od 2. května do 15. května 2021. Konkrétní jednotné zkušební schéma zpřístupní MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021. Ústní zkoušky před maturitní komisí se budou konat v období od 16. května do 10. června 2021. Písemné zkoušky profilové (školní) části se budou konat od 1. dubna 2021.
Konkrétní termíny stanovím nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem.

Archiv