Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Maturita

Archiv

Maturitní zkouška ve školním roce 2019-2020

Vloženo: 7. listopad v 10:55

Termíny MZ 2020 společné části – DT i PP: 8. 4. a 30. 4. 2020 a pracovní dny v období od 2. 5. do 6. 5. 2020.
Jednotné zkušební schéma zveřejní MŠMT do 15. ledna 2020.

18. 05. - 22. 05. 2020 ústní zkoušky profilové i společné části MZ

 

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky a informace o předmětech společné části - jaro 2020

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/19 se koná podle ustanovení § 77 až 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. §79 odst. 3 ve znění pozdějších předpisů (školskýmzákonem) stanovuji následující podmínky pro volbu zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Budou stanoveny dvě povinné zkoušky v profilové (školní) části maturity z této nabídky:
Chemie, biologie, dějepis, základy společenských věd, matematika, deskriptivní geometrie, zeměpis, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, fyzika, informatika, estetická výchova - hudební. Společná (státní) část maturitní zkoušky bude z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo z matematiky.

Zvolí-li si student matematiku v této společné části, musí si v profilové části vybrat cizí jazyk. Nelze maturovat z téhož předmětu ve společné a profilové části. Studenti budou tedy povinně maturovat ze čtyř předmětů.

Má-li student přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, uvede příslušnou kategorii a skupinu. K přihlášce přiloží odborný posudek školského poradenského zařízení. Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce
školy, a to do 30. listopadu 2019.

V Kutné Hoře dne 7. 11. 2019

PhDr. Stanislava Lisková
ředitelka školy

Archiv