Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekt UNESCO - Putování za vodou

Vloženo: 28. června 2024 v 15:32

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Tématem UNESCO pro školní rok 2023/2024 se stala voda. V pondělí 24. června vyrazily skupinky studentů různého věku za aktivitami s vodou nějak souvisejícími. Žáci například měli možnost poznat, jak funguje úpravna pitné vody nebo čistička odpadních vod Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a. s. Kutná Hora. Kdo chtěl vyjet mimo město, mohl navštívit Kolín a sledovat otvírání a zavírání bran zdymadla nebo napouštění vyrovnávacího kanálu. Studenti měli také příležitost jet do Čáslavi a v rybníku pojmenovaném Homolka lovit vodní hmyz a ten pak sledovat pomocí krabičkové lupy nebo mini mikroskopu (program čáslavského muzea). Jedna skupina navštívila Poděbrady, lázeňské město oplývající minerálními prameny. Někdo stavěl model mostu, někoho naplňovalo malování. Příjemná byla i procházka k prameni svatého Vojtěcha nebo podél Vrchlice „po mlýnech“.

Autor: Alena Kluhová

Galerie