Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Přijímací řízení

Archiv
Výsledky přijímacího řízení pro šk. r. 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení pro šk. r. 2021/2022

Vloženo: 14. června v 11:27

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Přijímací řízení 2021/2022 - AKTUALITY

Vloženo: 11. března v 8:56

Platnost do: 31. srpna v 23:59

24.05.2021: vyzvednutí rozhodnutí v sekretariátu školy od 7:30 do 17:00 hod. Přijatí uchazeči, kteří mají zájem na školu nastoupit, mohou zároveň přinést zápisový lístek. Nepřijatí uchazeči mohou zároveň přinést odvolání.
21.05.2021: vydání rozhodnutí o přijetí / nepřijetí
20.05.2021: nahlížení do spisu a vyjádření se k podkladům rozhodnutí v sekretariátu školy od 16:00 do 18:00 hod.
19.05.2021: zveřejněny předběžné výsledky
14.04.2021: dne 19.4.2021 budou poštou odeslány pozvánky k přijímacím zkouškám
16.03.2021: zveřejnění časového rozvrhu zkoušek, viz příloha č.1
16.03.2021: stanovení náhradního termínu -  3.6.2021
11.03.2021: změna termínů PZ - 1.termín: 5.5.2021, 2.termín: 6.5.2021
10.03.2021: počty přihlášek - celkem:100 (1.termín:42, 2.termín:58)

CERMAT - jednotná přijímací zkouška

Vloženo: 12. února v 15:53

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Veškeré informace k jednotné přijímací zkoušce od společnosti CERMAT, kterou mají víceletá gymnázia povinnost využít, naleznete pod tímto odkazem: https://prijimacky.cermat.cz/.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 - prezentace

Vloženo: 21. ledna v 9:21

Platnost do: 31. srpna v 23:59

  

Vážení uchazeči o studium na naší škole,

současná situace bohužel nadále neumožňuje, abychom mohli uskutečnit den otevřených dveří, ukázat vám školu, informovat o možnostech studia a zodpovědět vaše dotazy. Proto vám nabízíme alespoň tuto prezentaci, ve které najdete nejdůležitější údaje, které vám školu představí, seznámí s dosud známými a platnými termíny a pomohou vám se lépe orientovat při rozhodování, kam podat přihlášku. Prezentace je doplněna fotografiemi interiéru školy. S dotazy se můžete obracet e-mailem na ředitelku školy - liskova@cgym-kh.cz. 

Přeji všem hodně zdraví a těším se na vaše přihlášky. 
Stanislava Lisková

Přijímací řízení pro školní rok 2021-2022

Vloženo: 23. listopadu 2020 v 14:29

Bude se konat jednotná přijímací zkouška, a to formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do sekretariátu školy do 1. března 2021.

MŠMT stanovilo dva termíny:
1. termín 5. května 2021
2. termín 6. května 2021

Na přelomu listopadu a prosince organizujeme pravidelně dny otevřených dveří. Uchazeči mají vždy možnost si prohlédnout školu, pohovořit s vedením školy a s učiteli, případně nahlédnout do výuky. Letos to není vzhledem k současné situaci možné. Půjde-li to, uskutečníme dny otevřených dveří po Novém roce. Kritéria k přijetí budou zveřejněna nejpozději do 31. ledna 2021.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitelku školy e-mailem
liskova@cgym-kh.cz.

Přihláška ke studiu

Vloženo: 2. května 2020 v 0:00

Ilustrační testy k přijímacímu řízení

Vloženo: 8. února 2019 v 7:30

Archiv