Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Přijímací řízení

Archiv

Přijímací řízení pro školní rok 2021-2022

Vloženo: 23. listopadu 2020 v 14:29

Bude se konat jednotná přijímací zkouška, a to formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do sekretariátu školy do 1. března 2021.

MŠMT stanovilo dva termíny:
1. termín 5. května 2021
2. termín 6. května 2021

Na přelomu listopadu a prosince organizujeme pravidelně dny otevřených dveří. Uchazeči mají vždy možnost si prohlédnout školu, pohovořit s vedením školy a s učiteli, případně nahlédnout do výuky. Letos to není vzhledem k současné situaci možné. Půjde-li to, uskutečníme dny otevřených dveří po Novém roce. Kritéria k přijetí budou zveřejněna nejpozději do 31. ledna 2021.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na ředitelku školy e-mailem
liskova@cgym-kh.cz.

Přihláška ke studiu

Vloženo: 2. května 2020 v 0:00

Ilustrační testy k přijímacímu řízení

Vloženo: 8. února 2019 v 7:30

Archiv