Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Archiv

Ředitelské volno dne 27. září 2021

Mgr. Zuzana Šimůnková

Vloženo: 18. září v 10:23

Platnost do: 10. října v 23:59

V pondělí 27. září 2021 je vyhlášeno ředitelské volno, budova školy bude uzavřená, včetně školního klubu a kanceláře školy.

Studentské volby 2021

Mgr. Zuzana Šimůnková

Vloženo: 16. září v 17:02

S blížícími se parlamentími volbami v České republice mají možnost vyzkoušet si jejich průběh i studenti.

Zapomenuté věci čekají na vyzvednutí

Vloženo: 13. září v 16:46

Na konci školního roku zůstalo ve škole větší množství zapomenutých věcí. Prosíme žáky, aby si je vyzvedli do konce týdne. Paní uklízečky jsou s věcmi k dispozici vždy o velké přestávce.

Nabídka výuky nepovinných předmětů a zájmových kroužků

Mgr. Zuzana Šimůnková

Vloženo: 8. září v 13:15

Platnost do: 30. září v 23:59

Pro studenty vyššího gymnázia nabízíme výuku nepovinného předmětu Dějiny umění nebo Španělský jazyk. Pro žáky nižšího gymnázia nabízíme novinku, kroužek logiky, jehož náplní budou aktivity pro ty, co se nebojí používat vlastní hlavu: hlavolamy, deskové hry, robotika a možná i 3D tisk. Celou širokou nabídku kroužků naleznete na stránkách školního klubu. Termíny konání a přihlášek najdete v článku.

Netradiční první září

Netradiční první září

Vloženo: 6. září v 16:15

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Letošní první září bylo netradiční, doufejme však, že uvodilo tradiční školní rok. V článku přinášíme podrobnosti o tomto dni, včetně fotodokumentace.

Informace k úhradám režijních nákladů za obědy

Mgr. Zuzana Šimůnková

Vloženo: 6. září v 15:18

Platnost do: 31. ledna 2022 v 23:59

Z rozhodnutí MŠMT hradí žáci naší školy nejen cenu stravného v jídelně, ale i režijní náklady na oběd prostřednictvím školy. Přinášíme informaci o vyúčtování záloh a způsobu platby na 1. pololetí školního roku 2021/22.

Školné pro školní rok 2021/22

Mgr. Zuzana Šimůnková

Vloženo: 2. září v 15:16

Platnost do: 30. září v 23:59

Také kvůli otázce školného se v srpnu 2021 sešla ředitelka školy s novou školskou radou.

Návod na omlouvání absencí

Mgr. Radek Holeček

Vloženo: 2. září v 13:02

Platnost do: 31. srpna 2022 v 23:59

Od 1. 9. 2021 platí změna školního řádu v částech týkajících se omlouvání absencí žáků. Je snahou co nejefektivněji využít služby školského informačního systému Bakaláři, který umožňuje zákonným zástupcům žáka kromě přehledu absence, tuto absenci i omlouvat.

Přímá pomoc do farnosti zasažené tornádem

Mgr. Zuzana Šimůnková

Vloženo: 2. července v 23:48

Pokud chcete přispět přímo do zasažené farnosti v Moravské Nové Vsi (včetně obce Hrušky a Týnec), můžete využít účet sbírky, která vznikla po domluvě s místním panem farářem p. Mariánem Kalinou.

Moderní učebny v barokním klášteře

Vloženo: 1. září 2017 v 0:00

2017-irop-logo.jpg

Stručný popis projektu
Projekt je zaměřen na modernizaci dvou odborných učeben (fyziky, chemie a laboratoře) gymnázia za účelem zvýšení kvality vzdělávání v přírodních vědách ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Realizací projektu dojde k úpravám učeben pro výuku odborných předmětů, k pořízení moderních technologií a pomůcek, čímž se zefektivní a zatraktivní výukový proces.
Projekt "Moderní odborné učebny v barokním klášteře" je spolufinancován Evropskou unií.

Archiv