Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Archiv

Prázdninový provoz školy

Vloženo: 27. června 2024 v 13:47

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

V době letních prázdnin (1. 7. až 25. 8.) je škola zavřená. V nutných případech pište na skola@cgym-kh.cz nebo holecek@cgym-kh.cz.

V nejnutnějších případech volejte 608 469 259 (R. Holeček).

Závěrečná klání a ocenění studentů

Závěrečná klání a ocenění studentů

Vloženo: 28. června 2024 v 16:18

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Poslední den školního roku strávený ve škole studenti věnovali hrám. Turnajům ve fotbale, pingpongu a hraní deskových her. Mezi studenty navzájem, ale třeba také mezi studenty a učiteli. Školní klub vystoupil s divadlením představením a na zahradě školy paralelně s turnaji piknikovali studenti - po celém školním roce s radostí odpočívali. V závěru dne se dočkali všichni, kteří se dobře umístili v soutěžích nebo školu reprezentovali jiným způsobem, již tradičních ocenění, za jejichž financování tímto děkujeme Sdružení rodičů a přátel školy.

Krásné prázdniny!

Malá medvědice - cena spolku Ursulus

Malá medvědice - cena spolku Ursulus

Vloženo: 28. června 2024 v 16:05

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

První ročník ceny Malá medvědice pořádaný spolkem Ursulus byl vyhlášen v poslední den školy po závěrečné mši v sedlecké katedrále. Na prvních třech příčkách za sociální, přátelský a jinak přesahující počin se umístili Lucie Jandejsková, Václav Rippl a Veronika Pokorná. Řada dalších studentů dostala čestné uznání. Všem nominovaným gratulujeme a spolku děkujeme za organizaci.

Projekt UNESCO - Putování za vodou

Projekt UNESCO - Putování za vodou

Vloženo: 28. června 2024 v 15:32

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Tématem UNESCO pro školní rok 2023/2024 se stala voda. V pondělí 24. června vyrazily skupinky studentů různého věku za aktivitami s vodou nějak souvisejícími. Žáci například měli možnost poznat, jak funguje úpravna pitné vody nebo čistička odpadních vod Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a. s. Kutná Hora. Kdo chtěl vyjet mimo město, mohl navštívit Kolín a sledovat otvírání a zavírání bran zdymadla nebo napouštění vyrovnávacího kanálu. Studenti měli také příležitost jet do Čáslavi a v rybníku pojmenovaném Homolka lovit vodní hmyz a ten pak sledovat pomocí krabičkové lupy nebo mini mikroskopu (program čáslavského muzea). Jedna skupina navštívila Poděbrady, lázeňské město oplývající minerálními prameny. Někdo stavěl model mostu, někoho naplňovalo malování. Příjemná byla i procházka k prameni svatého Vojtěcha nebo podél Vrchlice „po mlýnech“.

Autor: Alena Kluhová

Čtvrtek 27. 6.

Čtvrtek 27. 6.

Vloženo: 26. června 2024 v 12:36

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Zítra v 8:00 nás čeká závěrečný program ještě v budově školy, který připravil školní parlament s některými nadšenci.
Program naleznete v přiloženém plakátku - vyberte si, čeho se zúčastníte. Budeme dole ve škole, nikoliv ve třídách!
Ve škole budeme všichni až do skončení vyhlašování vítězů turnajů, po kterých bude následovat vyhlašování ocenění za vědomostní nebo jiné výkony. Vyhlašování začne ve 12:00 hodin. Kdo z Vás si nenajde vhodnou skupinku, může si přinést deku a knížku a zařadit se do čtenářského koutku na zahradě. Zároveň bude fajn, když někdo bude fandit fotbalovému a pingpongovému klání. To na plakátě napsáno není.
Děkujeme parlamentu a spol. za přípravu.

Reminiscence na putování po řece

Reminiscence na putování po řece

Vloženo: 24. června 2024 v 13:30

Platnost do: 30. září 2024 v 23:59

Na konci května a začátkem června proběhly na řece Sázavě vodácké kurzy tercie a septimy. Fotografie z kurzů mají studenti ve svých e-mailech. 

Vodácké zastavení Marie, Markéty a Vojtěcha

Oželivše vodácký kurz v tercii, nastal ten čas vyrazit v septimě, a tak jsme se vydali na řeku Sázavu s CK Povodou. Nejdřív jsme obdrželi pádla, vesty a instruktáž a poté jsme vypluli. Po deseti metrech nás čekal první jez, který jsme úspěšně zvládli (samozřejmě stejně jako všechny ostatní). Zrádnost Sázavy okusil i instruktor a naše drahé učitelky. Během tří dnů strávených v lodích a v kempech jsme si užili vodácké atmosféry, velmi kvalitního zpěvu a hry na hudební nástroje. Nic z toho se však ani zdaleka nemohlo vyrovnat legendární kapele Wohnout, na jejíž svatební zábavu jsme náhodou narazili a jejíž Svaz českých bohémů zazněl u každého našeho táboráku. Necelých šedesát kilometrů na vodě jsme zakončili vyhlídkovou jízdou podél Vltavy kvůli nevyzpytatelné pražské hromadné dopravě. 

 

 

Výstava Obrazy Parabible

Výstava Obrazy Parabible

Vloženo: 23. června 2024 v 21:26

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Ve středu 19.6. se konala vernisáž výstavy závěrečných výtvarných prací studentů sexty pod vedením paní učitelky Slavotínkové. Hudební doprovod připravily studentky sexty s doprovoden paní učitelky Čechalové. Výstava Obrazy Parabible představuje malby a instalace inspirované příběhy z Parabible. Navštívit ji můžete v Kostele Nejsvětějšího Srdce Páně do 4.9.2024.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Vloženo: 21. června 2024 v 0:00

V přiložené tabulce jsou výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025.

Třetí místo v ústředním kole dějepisné olympiády

Třetí místo v ústředním kole dějepisné olympiády

Vloženo: 20. června 2024 v 16:23

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Mimořádného úspěchu v ústředním kole dějepisné olympiády s tématem „Každodenní život a kulturní
kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa”, konané 9. 6. - 13.
6. 2024 na FF UHK v Hradci Králové, dosáhla studentka kvinty Anna Dvořáková, která obsadila třetí
místo. Výsledky na prvních třech místech byly velmi vyrovnané. Anička ztratila na druhého soutěžícího v
pořadí pouhé tři desetiny bodu. Přesto je to ojedinělý výsledek, za který gratulujeme a děkujeme za
příkladnou reprezentaci školy.

Z Lipska do Kutné Hory

Z Lipska do Kutné Hory

Vloženo: 20. června 2024 v 10:36

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Červnový týden tradičně patří výměnnému pobytu studentů z partnerského gymnázia v Lipsku. I letos trávili čas nejen se svými hostitelskými rodinami a kamarády, ale naše gymnázium pro ně připravilo mnoho různorodých akcí: honbu za pokladem, workshop v Gasku, bobovou dráhu, bowling, návštěvu stříbrného dolu, výuku v angličtině, prohlídku kutnohorských katedrál, procházku na Kaňk i oblíbený celodenní výlet do Prahy. 

První medaile z městské olympiády

První medaile z městské olympiády

Vloženo: 18. června 2024 v 10:42

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Městské hry probíhají teprve od pátku 14. 6. a už máme čím se pochlubit. Medaile za své skvělé výkony v pondělí převzali studenti sekundy (Václav Burýšek, Anežka Jelínková - plavání a David Kárník - ping-pong) a tercie (Lucie Doubková - plavání, Vojtěch Krištof, Matyáš Kaizner - ping-pong a Radek Votava - šplh). Věříme, že další medaile ještě přibudou. Kutnohorská olympiáda žáků základních škol se pořádá každé dva roky. 

Koncert a zahradní slavnost

Koncert a zahradní slavnost

Vloženo: 17. června 2024 v 21:23

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Ve středu 12. 6. byla škola na nohou o něco více než obvykle, protože se vše chystalo na odpolední koncert a zahradní slavnost. Rozvrh byl dle očekávání protkaný nácviky hudebních čísel, moderací, příprav plakátků a turnajů, letos dokonce i přípravou divadelního představení.

Loučení s pacienty

Loučení s pacienty

Vloženo: 11. června 2024 v 21:48

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

V pondělí 10.6. jsme naposledy v tomto školním roce potěšili pacienty kutnohorských oddělení
LDN a paliativní péče živým zpěvem a hrou na housle a kytaru. Úsměvy na tvářích nám
potvrdily, že děláme dobrou věc a naše snažení není zbytečné.

Autor: Martina Uttendorfská

Jarní koncert a zahradní slavnost

Vloženo: 3. června 2024 v 10:33

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy. Dovolujeme si Vás pozvat na odpoledne 12. 6. 2024. Jarní koncert proběhne od 16:00 v kláštěrním kostele a zahradní slavnost od 17:00 na zahradě. Těšit se můžete na hudební vystoupení našich studentů, prohlídky školy, tématické okénko ke Dni Anne Frankeové, turnaje pořádané školním parlamentem, občerstvení od SRPŠ a příležitost k neformálnímu setkání.

Těšíme se na Vás!

Prosba o pomoc s vybavením bytu

Prosba o pomoc s vybavením bytu

Vloženo: 30. května 2024 v 12:11

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Od září 2024 do června 2025 bude na naší škole působit americká asistentka Janessa Garcia, kterou jsme získali díky stipendiu Fulbrightovy nadace. Místní arciděkanství nám pro ni rezervovalo jeden z bytů v nově zrekonstruované části kláštera, nájemné si bude hradit Janessa ze stipendia a škola byt zařídí.
Obracíme se tedy na Vás s žádostí o příspěvek na nákup tohoto vybavení, případně o zafinancování nějakého konkrétního kusu vybavení.
La Journée francophone

La Journée francophone

Vloženo: 22. května 2024 v 21:25

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Stejně jako v posledních dvou letech i letos uspořádali francouzštináři pod vedením paní učitelky Evy Francové projektový den věnovaný Francii. Tématem se staly olympijské hry, které se v létě uskuteční v Paříži a několika dalších francouzských městech. Studenti se nejdříve dozvěděli  řadu zajímavostí o letošním ročníku olympiády. Následovaly sportovní, vědomostní i umělecké aktivity. Zúčastnění si vyzkoušeli vyrobit maskota her, červenou čepici Phryges a model mrakodrapu TourTriangle. Zasoutěžili si v házení šipek i v proběhnutí opičí dráhou. Vědomosti si ověřili v dobře známé hře Riskuj. Studenti septimy vyrazili na exkurzi ke kutnohorským vinařům (bez ochutnávky). Po celé dopoledne se nabízely nejen typické francouzské dezerty a pochutiny.

Za fotky děkujeme Tomáši Tvrdíkovi ze sexty.
Poslední Frankofonní den byl ukončen projekcí francouzského filmu Co jsme komu udělali.

Krátké video z frankofonního dne zde.

Americká asistentka do výuky

Americká asistentka do výuky

Vloženo: 22. května 2024 v 17:21

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

S velkým potěšením jsme přijali zprávu, že naše žádost o Fulbrightovo stipendium ve velké konkurenci uspěla a v příštím školním roce bude na naší škole působit slečna Janessa García. 

Focení

Vloženo: 22. května 2024 v 13:50

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

V pondělí 27. 5. proběhne na zahradě školy focení tříd dle následujícího harmonogramu...

Maturity jsou zahájeny

Maturity jsou zahájeny

Vloženo: 20. května 2024 v 9:58

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

V pondělí 20. 5. 2024 jsme zahájili ústní část maturit hned dvěma událostmi. Poprvé v historii školy se maturanti sešli na mši v kostele, která byla věnována přímo jim, a až po ní proběhlo oficiální přivítání a zahájení ve škole. Maturantům držíme palce do zdárného průběhu zkoušek!

Setkání s písničkami

Setkání s písničkami

Vloženo: 20. května 2024 v 9:44

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

17. května přinesli studenti do nemocnice vítanou změnu. Písničky si s námi s chutí zazpívali i mnozí z pacientů. Prošli jsme společně 3 oddělení LDN a paliativní oddělení. Tentokrát si nás přišli poslechnout i lékaři a sestřičky, dokonce jsme se setkali se zdravotními klauny. Těšíme se na další setkání zase za měsíc.

Archiv