Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Lucie Čechalová, metodička prevence

Úřední hodiny: středa 13:30 - 14:00

Po dohodě kdykoli.
 

Mgr. Kateřina Jelínková, výchovná poradkyně

Úřední hodiny: středa 13:30 - 14:00

Po dohodě kdykoli.
 

Mgr., Ing. Josef Poživil, výchovný poradce

Úřední hodiny: středa 15:15 - 16:00

Po dohodě kdykoli.
 

Pro komunikaci s členy školního poradenského pracoviště používejte e-mailový kontakt spp@cgym-kh.cz.


 

Přílohy