Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Rady a sdružení

Rada ŠPO

Členové Rady školské právnické osoby od 1. 1. 2014:
Mgr. Roman Kvasnička
ICLic. Karel Moravec
Mgr. Stanislava Kučerová

Sdružení rodičů a přátel školy při Církevním gymnáziu v Kutné Hoře

Členové výboru pro školní rok 2020 – 2021

prima: zástupce bude volen tento školní rok

 

sekunda: Balšánková Zdeňka

zdenkabalsan@seznam.cz

tercie: Cukrová Barbora 

baribari@post.cz

kvarta: Dudková Lada

lada.dudkova@gmail.com

kvinta: Štrůblová Jana 

jana.strublova@gymkh.eu

sexta: kontakt na sekretariátu školy  
septima: Špačková Jana 

spackova.kh@email.cz

oktáva: Šustkova Jana

sustkovajazyky@volny.cz

     
pokladník: Uttendorfská Martina 

uttendorfska@cgym-kh.cz

jednatel: Poživil Josef 

pozivil@cgym-kh.cz

Předsedkyně Mgr. Jana Šustková

Kontaktní osobou Sdružení ve škole je Ing. Josef Poživil - pozivil@cgym-kh.cz

Číslo účtu sdružení: Česká spořitelna 441865309/0800

Stanovy spolku

Školská rada - volby 2021

Vloženo: 28. listopadu 2017 v 8:50

Z řad zákonných zástupců studentů byli zvoleni:
Kašpar Karel, Smutná Marie, Hladíková Pavlína

Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni:
Čechalová Lucie, Tobek Pavel, Hartmanová Eva

Třetinu členů školské rady jmenoval zřizovatel školy:
Patricie Koubská, Stanislava Kučerová, Dušan Šustek