Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Rady a sdružení

Rada ŠPO

Členové Rady školské právnické osoby od 1. 1. 2014:
Mgr. Roman Kvasnička
ICLic. Karel Moravec
Mgr. Stanislava Kučerová

Sdružení rodičů a přátel školy při Církevním gymnáziu v Kutné Hoře

Členové výboru pro školní rok 2020 – 2021

prima: Těmín Tomáš temin@aktemin.cz
sekunda: Běhounek Martin

martin.behounek@akmarbeh.cz

tercie: Balšánková Zdeňka

zdenkabalsan@seznam.cz

kvarta: Cukrová Barbora

baribari@post.cz

kvinta: Dudková Lada

lada.dudkova@gmail.com

sexta: Štrůblová Jana jana.strublova@gymkh.eu
septima: kontakt na sekretariátu školy

 

oktáva: Špačková Jana spackova.kh@email.cz
     
pokladník: Uttendorfská Martina 

uttendorfska@cgym-kh.cz

jednatel: Poživil Josef 

pozivil@cgym-kh.cz

předsedkyně: Dudková Lada lada.dudkova@gmail.com

 

Kontaktní osobou Sdružení ve škole je Ing. Josef Poživil - pozivil@cgym-kh.cz

Číslo účtu sdružení: Fio banka 2402063759/2010

Informace pro dárce přispívající pouze na maturitní ples  - napište do zprávy pro příjemce "maturitní ples". 

Stanovy spolku

Přihláška do spolku

Brožura podpory školy

Školská rada - volby 2021

Vloženo: 28. listopadu 2017 v 8:50

Z řad zákonných zástupců studentů byli zvoleni:
Kašpar Karel, Smutná Marie, Hladíková Pavlína

Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni:
Čechalová Lucie, Tobek Pavel, Hartmanová Eva

Třetinu členů školské rady jmenoval zřizovatel školy:
Patricie Koubská, Stanislava Kučerová, Dušan Šustek

Kontakt: skolskarada@cgym-kh.cz