Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Rady a sdružení

Školská rada

Z řad zákonných zástupců studentů byli zvoleni:
Kašpar Karel, Smutná Marie, Hladíková Pavlína

Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni:
Čechalová Lucie, Tobek Pavel, Hartmanová Eva

Třetinu členů školské rady jmenoval zřizovatel školy:
Patricie Koubská, Stanislava Kučerová, Dušan Šustek

Kontakt: skolskarada@cgym-kh.cz

Činnost školské rady je každý rok zveřejněna ve výroční zprávě školy ODKAZ ZDE.

Rada ŠPO

Členové Rady školské právnické osoby:
ThLic. Prokop Brož, Th.D.
ICLic. Karel Moravec
Mgr. Stanislava Kučerová

Sdružení rodičů a přátel školy při Církevním gymnáziu v Kutné Hoře

Členové výboru pro školní rok 2022 – 2023

prima: Malme Klára  
sekunda: Hanzlík Luboš hanzlik@advokatikh.cz
tercie: Těmín Tomáš temin@aktemin.cz
kvarta: Běhounek Martin

martin.behounek@akmarbeh.cz

kvinta Fejfarová Martina

ulrychova.m@email.cz

sexta Cukrová Barbora

baribari@post.cz

septima Dudková Lada

lada.dudkova@gmail.com

oktáva

Jana Štrůblová

Romana Paňková

Klára Špůrová

jana.strublova@gymkh.eu

ji.ap@seznam.cz

klara.spurka@gmail.com

     
jednatel: Běhounek Martin

martin.behounek@akmarbeh.cz

předsedkyně: Jelínková Kateřina jelinkova@cgym-kh.cz

 

Číslo účtu sdružení: Fio banka 2402063759/2010

Informace pro dárce přispívající pouze na maturitní ples  - napište do zprávy pro příjemce "maturitní ples". 

Stanovy spolku

Přihláška do spolku