Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školská rada

Z řad zákonných zástupců studentů byli zvoleni:
Kašpar Karel
Smutná Marie
Hladíková Pavlína

Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni:
Čechalová Lucie
Tobek Pavel
Hartmanová Eva

Třetinu členů školské rady jmenoval zřizovatel školy:
Patricie Koubská
Stanislava Kučerová
Dušan Šustek

Kontakt: skolskarada@cgym-kh.cz

Činnost školské rady je každý rok zveřejněna ve výroční zprávě školy ODKAZ ZDE.