Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školská rada - volby 22. 11. 2017

Vloženo: 28. listopad 2017 v 8:50

Volby do školské rady proběhly dne 22. 11. 2017.

Z řad zákonných zástupců studentů byli zvoleni:
Patricie Koubská
Martin Havrda
Dušan Šustek

Z řad pedagogických pracovníků byli zvoleni:
Eva Hartmanová
Karel Vopařil
P. Pavel Tobek

Třetinu členů školské rady jmenoval zřizovatel školy:
Stanislava Kučerová
Karel Kašpar
Barbora Křivohlavá