Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Rada ŠPO

Členové Rady školské právnické osoby od 1. 1. 2014:
Mgr. Roman Kvasnička
ICLic. Karel Moravec
Mgr. Stanislava Kučerová