Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

2022_otevrene dvere_web_08.png

Archiv
Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku 2022/2023

Vloženo: 18. srpna v 10:46

Platnost do: 31. srpna 2023 v 23:59

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023 proběhne 1. 9. 2022 v 9:00 hodin v Kostele sv. Jakuba. Mši svatou bude celebrovat biskupský vikář pro školství ThLic. Prokop Brož.
PRIMA: sraz ve škole v 8:00 hod.
SEKUNDA - OKTÁVA: sraz v kostele sv. Jakuba v 8:45

Obědy ve školním roce 2022/2023

Vloženo: 21. června v 12:42

Platnost do: 31. srpna 2023 v 23:59

Ve školním roce 2022/2023 bude cena obědů ve školní jídelně stanovena na 50 korun. Z toho 35 korun je finanční normativ na potraviny a 15 korun je provozní režie.

Moderní učebny v barokním klášteře

Vloženo: 1. září 2017 v 0:00

2017-irop-logo.jpg

Stručný popis projektu
Projekt je zaměřen na modernizaci dvou odborných učeben (fyziky, chemie a laboratoře) gymnázia za účelem zvýšení kvality vzdělávání v přírodních vědách ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Realizací projektu dojde k úpravám učeben pro výuku odborných předmětů, k pořízení moderních technologií a pomůcek, čímž se zefektivní a zatraktivní výukový proces.
Projekt "Moderní odborné učebny v barokním klášteře" je spolufinancován Evropskou unií.

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol

Platnost do: 31. srpna 2023 v 23:59

Církevní gymnázium v Kutné Hoře se zapojuje do Doučování v rámci Národního plánu obnovy, financováno Evropskou unií – Next Generation EU. 

Archiv