Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Archiv
Konverzační soutěž v němčině

Konverzační soutěž v němčině

Vloženo: 12. únor v 10:01

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Výrazného úspěchu dosáhla studentka sexty Eliška Gargulová - v Konverzační soutěži v němčině obsadila v kategorii III.A třetí místo.

Návštěva studentů sexty v Židovském vzdělávacím centru v Praze

Vloženo: 11. únor v 9:05

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Zrušené rychlíkové spoje znemožnily 11. 2. plánovanou návštěvu studentů sexty v Židovském vzdělávacím centru v Praze. Náhradní termín exkurze byl stanoven na úterý 25. 2. 2020.

Olympiáda z českého jazyka

Olympiáda z českého jazyka

Vloženo: 5. únor v 10:51

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Veronika Straková (tercie) sbírá úspěchy nejen na poli biologie, ale i v mateřském jazyku. V okresním kole (I. kategorii) obsadila třetí místo a bude naše gymnázium reprezentovat v kole krajském. Klára Haspeklová (rovněž tercie) získala sedmé místo, Marta Čablíková (oktáva) v II. kategorii páté a je náhradnicí do krajského kola.

Eduzměna

Eduzměna

Vloženo: 29. leden v 9:00

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Kutnohorsko se chystá zlepšit kvalitu vzdělávání dětí. Pomůže mu projekt Eduzměna
S radostí se s vámi chceme podělit o dobrou zprávu. Kutnohorsko bylo vybráno Nadačním fondem Eduzměna jako pilotní region pro projekt zaměřený na zkvalitnění vzdělávání. Bude se týkat čtyřicítky mateřských, základních a středních škol v regionu Kutnohorska a v následujících pěti letech získá významnou finanční podporu ze soukromých zdrojů. Cílem projektu je dosáhnout toho, aby děti chodily do školy rády, zlepšily se v základních gramotnostech, dokázaly řešit problémy a ze školy odcházely připravené na budoucnost.

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Vloženo: 16. leden v 14:58

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Výrazných úspěchů dosáhli naši studenti v okresním kole Dějepisné olympiády, jejíž letošní téma "Dlouhé století se loučí" zahrnovalo období let 1880 - 1920. Pavel Kluh (kvinta) obsadil v II. kategorii 3. místo, následující dvě místa patřila Elišce Gargulové a Kláře Špačkové (obě ze sexty).

Matematická olympiáda 2020

Matematická olympiáda 2020

Vloženo: 10. leden v 9:52

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Ve středu 29. ledna 2020 se bude na Církevním gymnáziu konat okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z5 a Z9. Prezence od 7:30. Kontaktní osobou je Václav Schuster (schuster@cgym-kh.cz).

Povídky v angličtině

Povídky v angličtině

Vloženo: 21. prosinec 2019 v 21:53

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Slavnostní vyhlášení vítězů školní povídkové soutěže v anglickém jazyce proběhlo ve středu 18. prosince. Od října žáci zasílali své práce, které byly hodnoceny porotou složenou ze studentů oktávy. Ta po zvážení obsahu, gramatiky a estetiky každého příběhu určila tři výherce v kategorii A (nižší gymnázium) a dva výherce v kategorii B (vyšší gymnázium). První místo v kategorii A obsadil Štěpán Musil, druhé Markéta Mičánková a třetí Karolína Hatáková. V kategorii B zvítězila Eliška Gargulová a druhé místo získala Michaela Štěrbová. Byla také udělena čtyři čestná ocenění, a to Vandě Štrůblové, Kateřině Paňkové, Emmě Petrove z kategorie A a Barboře Radové z kategorie B. 
PF 2020

PF 2020

Vloženo: 20. prosinec 2019 v 0:00

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Požehnané vánoční svátky a vše dobré v novém roce přejí učitelé a zaměstnanci gymnázia.

"Sametová"

"Sametová"

Vloženo: 19. prosinec 2019 v 16:34

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže "Sametová" proběhlo v úterý 17.prosince v refektáři Jezuitské koleje.   3. místo v kategorii jednotlivců získal Adam Svoboda z kvarty a 2. místem v kategorii kolektivní práce byla oceněna koláž Vandy Duškové a Kateřiny Kašparové (obě z tercie).

V prosinci do Lipska

V prosinci do Lipska

Vloženo: 19. prosinec 2019 v 16:29

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Výměnný pobyt se studenty BIP Kreativitätsgymnasium v Lipsku probíhá již mnoho let. Kvartáni v prosinci pobývají v německých rodinách, účastní se výuky v němčině, navštěvují zajímavosti (např. dům, ve kterém pobýval básník F. Schüller, památník Bitvy národů, muzeum moderního umění), letos byl jeden den věnován sportu - dopoledne prohlídce fotbalovému stadionu, odpoledne strávili studenti společně v Jumphausu. Denně mohli též navštívit vyhlášený lipský vánoční trh a poslední den předvedli své pěvecké schopnosti na vánočním koncertu, zpívali jednu českou píseň a s německými partnery společně německou koledu.

Adventní koncert 2019

Adventní koncert 2019

Vloženo: 2. prosinec 2019 v 7:31

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Adventní koncert se konal ve čtvrtek 12. 12. 2019 v 16:30 hodin v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře. Tři krátká videa naleznete na facebooku školy: htttps://facebook.com/cigykh.

Výuka plná pokusů

Výuka plná pokusů

Vloženo: 27. listopad 2019 v 15:47

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Fyzikálními a chemickými pokusy v nových učebnách a laboratoři pokračuje memorandum projektu "Moderní odborné učebny v barokním kláštěře". Interaktivní a demonstrativní výuku si vyzkoušeli žáci kutnohorské Základní školy T.G. Masaryka.

Den pro oktávu 2019

Den pro oktávu 2019

Vloženo: 27. listopad 2019 v 15:39

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Více než hodinový benefiční program plný pěveckých, recitačních i tanečních vystoupení, videí a rozhovorů s osobnostmi školy připravili septimáni pro své spolužáky. Pomáhají tak oktávě při organizaci maturitního plesu, který bude 8. února 2020 v Lorci.

Srdce pro Václava Havla

Srdce pro Václava Havla

Vloženo: 20. listopad 2019 v 7:29

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Téma listopadových událostí roku 1989 měli možnost studenti gymnázia "potkat" v mnoha podobách. Už v říjnu na výstavě Střípky revoluce všichni žáci přímo v budově CG seznámili s fotografickými i textovými dokumenty listopadových událostí na panelech interaktivní putovní výstavy v rámci projektu Festival svobody, 7. listopadu ve spolupráci s ÚSTR připravila společnost Post bellum pásmo autentických výpovědí účastníků listopadových dnů roku 1989 s názvem Čtyři příběhy revoluce.

Pojďte s námi!

Pojďte s námi!

Vloženo: 25. říjen 2019 v 14:07

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Tento rok si připomínáme třicáté výročí Sametové revoluce, kdy se daly do pohybu události, díky nimž žijeme dnes ve svobodné demokratické společnosti.

Impresionismus a zvuky

Impresionismus a zvuky

Vloženo: 16. říjen 2019 v 9:42

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Výtvarně - hudební exkurze studentů kvarty se uskutečnila ve čtvrtek 10.10. 2019. V Praze navštívili výstavu Francouzský impresionismus v Paláci Kinských, zhlédli obrazy Clauda Moneta, Camilla Pissarra, Paula Gaugina a dalších. Druhou výstavou byly Zvuky/kódy/obrazy – Akustický experiment ve vizuálním umění v gotickém domě U Kamenného zvonu. Studenti si vyzkoušeli některé z interaktivních výtvarně - zvukových instalací a během workshopu si připravili vlastní výtvarnou partituru, kterou budou moci realizovat v hodinách hudební výchovy.

Výstava "Střípky revoluce"

Výstava "Střípky revoluce"

Vloženo: 11. říjen 2019 v 12:59

Platnost do: 31. srpen v 23:59

V letošním roce slavíme již 30. výročí tzv. sametové revoluce, tedy událostí, které představovaly přechod od komunistické diktatury k demokracii. Výstava s názvem Střípky revoluce seznamuje studenty s událostmi roku 1989 očima přímých aktivních účastníků těchto dějinných událostí. Je navíc interaktivní - pomocí QR kódu je možné si stáhnout aplikaci, která umožňuje rozhýbat fotografie na jednotlivých panelech. Krátké videonahrávky doplňují texty. Výstava v prostorách školy bude pro studenty ke zhlédnutí do 25.10. 2019.

Studenti z Alcoy v Kutné Hoře

Studenti z Alcoy v Kutné Hoře

Mgr. Eva Hartmanová

Vloženo: 9. říjen 2019 v 15:40

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Pobytem španělských studentů v Kutné Hoře (6. 10. - 12. 10. 2019) pokračuje projekt Erasmus+ Církevního gymnázia a IES Andreu Sempere z Alcoy. Kromě turisticky zajímavých míst v Kutné Hoře (Kostnice, chrám sv. Barbory či středověký důl) navštíví Prahu, zámek Žleby, Královskou procházku i Velký rybník. Projekt se zaměřuje na trvale udržitelný cestovní ruch, výstupem je mj. tvoření méně známých tras pro mobilní aplikaci GeoAumentaty, videozáznamů kulturních a přírodních zajímavostí obou měst, a to ve španělštině, češtině, angličtině i valencijštině. 

Ředitelské volno

PhDr. Stanislava Lisková

Vloženo: 17. září 2019 v 9:15

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Na základě § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb, školský zákon, vyhlašuji na čtvrtek 31. října a pátek 1. listopadu 2019  ředitelské volno pro žáky Církevního gymnázia v Kutné Hoře.

Stanislava Lisková, ředitelka školy

URSULUS - Setkání na klášterní zahradě

URSULUS - Setkání na klášterní zahradě

Vloženo: 13. září 2019 v 9:48

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Spolek absolventů CG v Kutné Hoře, Ursulus, zve srdečně všechny studenty, absolventy, učitele i přátele školy na neformální odpolední setkání v zahradách voršilského kláštera. Těšíme se na Vás v neděli 15. 9. 2019 od 15.30 hod. Přineste si s sebou něco dobrého na zub. Více na FB události ZDE: https://bit.ly/2lOCc6Z

Archiv