Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Archiv
Den pro oktávu 2019

Den pro oktávu 2019

Vloženo: 27. listopadu 2019 v 15:39

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Více než hodinový benefiční program plný pěveckých, recitačních i tanečních vystoupení, videí a rozhovorů s osobnostmi školy připravili septimáni pro své spolužáky. Pomáhají tak oktávě při organizaci maturitního plesu, který bude 8. února 2020 v Lorci.

Srdce pro Václava Havla

Srdce pro Václava Havla

Vloženo: 20. listopadu 2019 v 7:29

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Téma listopadových událostí roku 1989 měli možnost studenti gymnázia "potkat" v mnoha podobách. Už v říjnu na výstavě Střípky revoluce všichni žáci přímo v budově CG seznámili s fotografickými i textovými dokumenty listopadových událostí na panelech interaktivní putovní výstavy v rámci projektu Festival svobody, 7. listopadu ve spolupráci s ÚSTR připravila společnost Post bellum pásmo autentických výpovědí účastníků listopadových dnů roku 1989 s názvem Čtyři příběhy revoluce.

Pojďte s námi!

Pojďte s námi!

Vloženo: 25. října 2019 v 14:07

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Tento rok si připomínáme třicáté výročí Sametové revoluce, kdy se daly do pohybu události, díky nimž žijeme dnes ve svobodné demokratické společnosti.

Impresionismus a zvuky

Impresionismus a zvuky

Vloženo: 16. října 2019 v 9:42

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Výtvarně - hudební exkurze studentů kvarty se uskutečnila ve čtvrtek 10.10. 2019. V Praze navštívili výstavu Francouzský impresionismus v Paláci Kinských, zhlédli obrazy Clauda Moneta, Camilla Pissarra, Paula Gaugina a dalších. Druhou výstavou byly Zvuky/kódy/obrazy – Akustický experiment ve vizuálním umění v gotickém domě U Kamenného zvonu. Studenti si vyzkoušeli některé z interaktivních výtvarně - zvukových instalací a během workshopu si připravili vlastní výtvarnou partituru, kterou budou moci realizovat v hodinách hudební výchovy.

Výstava "Střípky revoluce"

Výstava "Střípky revoluce"

Vloženo: 11. října 2019 v 12:59

Platnost do: 31. srpna v 23:59

V letošním roce slavíme již 30. výročí tzv. sametové revoluce, tedy událostí, které představovaly přechod od komunistické diktatury k demokracii. Výstava s názvem Střípky revoluce seznamuje studenty s událostmi roku 1989 očima přímých aktivních účastníků těchto dějinných událostí. Je navíc interaktivní - pomocí QR kódu je možné si stáhnout aplikaci, která umožňuje rozhýbat fotografie na jednotlivých panelech. Krátké videonahrávky doplňují texty. Výstava v prostorách školy bude pro studenty ke zhlédnutí do 25.10. 2019.

Studenti z Alcoy v Kutné Hoře

Studenti z Alcoy v Kutné Hoře

Mgr. Eva Hartmanová

Vloženo: 9. října 2019 v 15:40

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Pobytem španělských studentů v Kutné Hoře (6. 10. - 12. 10. 2019) pokračuje projekt Erasmus+ Církevního gymnázia a IES Andreu Sempere z Alcoy. Kromě turisticky zajímavých míst v Kutné Hoře (Kostnice, chrám sv. Barbory či středověký důl) navštíví Prahu, zámek Žleby, Královskou procházku i Velký rybník. Projekt se zaměřuje na trvale udržitelný cestovní ruch, výstupem je mj. tvoření méně známých tras pro mobilní aplikaci GeoAumentaty, videozáznamů kulturních a přírodních zajímavostí obou měst, a to ve španělštině, češtině, angličtině i valencijštině. 

Ředitelské volno

PhDr. Stanislava Lisková

Vloženo: 17. září 2019 v 9:15

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Na základě § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb, školský zákon, vyhlašuji na čtvrtek 31. října a pátek 1. listopadu 2019  ředitelské volno pro žáky Církevního gymnázia v Kutné Hoře.

Stanislava Lisková, ředitelka školy

URSULUS - Setkání na klášterní zahradě

URSULUS - Setkání na klášterní zahradě

Vloženo: 13. září 2019 v 9:48

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Spolek absolventů CG v Kutné Hoře, Ursulus, zve srdečně všechny studenty, absolventy, učitele i přátele školy na neformální odpolední setkání v zahradách voršilského kláštera. Těšíme se na Vás v neděli 15. 9. 2019 od 15.30 hod. Přineste si s sebou něco dobrého na zub. Více na FB události ZDE: https://bit.ly/2lOCc6Z

Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví

Vloženo: 5. září 2019 v 13:59

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Jedenkrát v roce, v rámci Dnů evropského dědictví, se brány voršilského kláštera otevírají turistům, které zajímá architektonické mistrovství Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Komentované prohlídky proběhnou v sobotu 7. 9. 2019 od 10 do 17 hodin (začátek každou celou hodinu).

Zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020

Vloženo: 2. září 2019 v 14:39

Platnost do: 31. srpna v 23:59

V kostele svatého Jakuba se jako každoročně sešli všichni studenti i učitelé, aby zahájili další školní rok mší svatou. Tu celebroval biskupský vikář pro školství ThLic. Prokop Brož, který byl v letech 1998 - 2001 spirituálem na našem gymnáziu.

Moderní učebny v barokním klášteře

Vloženo: 1. září 2017 v 0:00

2017-irop-logo.jpg

Stručný popis projektu
Projekt je zaměřen na modernizaci dvou odborných učeben (fyziky, chemie a laboratoře) gymnázia za účelem zvýšení kvality vzdělávání v přírodních vědách ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Realizací projektu dojde k úpravám učeben pro výuku odborných předmětů, k pořízení moderních technologií a pomůcek, čímž se zefektivní a zatraktivní výukový proces.
Projekt "Moderní odborné učebny v barokním klášteře" je spolufinancován Evropskou unií.

Archiv