Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Archiv
Vernisáž výstavy 17. listopad 1989

Vernisáž výstavy 17. listopad 1989

Vloženo: 19. listopadu 2021 v 11:32

Platnost do: 1. července v 23:59

V přízemí budovy naší školy je instalovaná výstava žákovských prací, které k tématu 17. listopadu 1989 vznikly v hodinách VV pod vedením paní učitelky MgA. Marie Slavotínkové. Ve čtvrtek 18. 11. se konala vernisáž této výstavy, kterou doprovodilo studentské video a příhovor ředitelky školy.

V Kutné Hoře proběhnou v prosinci jazykové zkoušky

Vloženo: 1. listopadu 2021 v 18:21

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Přinášíme informaci pro zájemce o zkoušky z anglického jazyka v úrovni B2 a C1.

Zpěv přinesl radost nemocným

Zpěv přinesl radost nemocným

Vloženo: 24. října 2021 v 21:31

Platnost do: 30. června v 23:59

Scholu, která působí na naší škole pod vedením paní Martiny Uttendorfské, asi nemusíme představovat. My jsme si hudbu mohli vychutnat nedávno na školní mši svaté. V předposledním říjnovém týdnu umění přineslo radost i v Nemocnici Kutná Hora.

Informace k maturitním zkouškám ve školním roce 2021/22

Vloženo: 15. října 2021 v 17:23

Platnost do: 30. června v 23:59

V samostatném článku jsme zveřejnili souhrn informací k maturitním zkouškám v tomto školním roce, včetně důležitých termínů. Novinkou je možnost požádat o uznání jazykového certifikátu.

Říjnová školní bohoslužba

Vloženo: 8. října 2021 v 8:10

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Ve středu od 10.00 se bude konat v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně školní bohoslužba. Žáci sekundy se zúčastní mše v rámci výuky ZSV. Výuka v ostatních třídách probíhá podle rozvrhu, v dotčené vyučovací hodině se nebude probírat nová látka. Žáci těchto tříd, kteří se chtějí zúčastnit školní bohoslužby, se přihlásí u svých třídních učitelů.

Setkání přidružených škol UNESCO v Litovli

Setkání přidružených škol UNESCO v Litovli

Vloženo: 4. října 2021 v 7:57

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Církevní gymnázium je součástí Sítě přidružených škol UNESCO již více než dvě desítky let. Také letos se účastnilo jejího Valného shromáždění (20.-21. září), které se tentokrát konalo v Litovli nedaleko Olomouce. Hostitelskou školou bylo Gymnázium Jana Opletala. Témata Týdne škol UNESCO, která zástupci představili ve svých prezentacích, se týkala Mezinárodního dne dobrovolnictví, Mezinárodního dne biodiverzity a 75. výročí založení OSN.
V tomto školním roce si připomeneme Světový den výživy spolu s Mezinárodním dnem povědomí o plýtvání potravinami, Světový den svobody tisku a 100. výročí R. U. R. Karla Čapka ve spojení s tématem umělé inteligence.

Studentské volby 2021 - výsledky

Vloženo: 24. září 2021 v 8:09

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Studenti vyššího gymnázia se zúčastnili již po několikáté Studentských voleb - tentokráte voleb do Poslanecké sněmovny. Akci pořádá organizace Jeden svět na školách a akce má za cíl, aby studenti získali zkušenost, jak to chodí u skutečných voleb. Každá třída vyššího gymnázia si jmenovala své zástupce do volební komise a ta potom organizovala celý průběh voleb. 

Návod na omlouvání absencí

Mgr. Radek Holeček

Vloženo: 2. září 2021 v 13:02

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Od 1. 9. 2021 platí změna školního řádu v částech týkajících se omlouvání absencí žáků. Je snahou co nejefektivněji využít služby školského informačního systému Bakaláři, který umožňuje zákonným zástupcům žáka kromě přehledu absence, tuto absenci i omlouvat.

Přímá pomoc do farnosti zasažené tornádem

Vloženo: 2. července 2021 v 23:48

Pokud chcete přispět přímo do zasažené farnosti v Moravské Nové Vsi (včetně obce Hrušky a Týnec), můžete využít účet sbírky, která vznikla po domluvě s místním panem farářem p. Mariánem Kalinou.

Moderní učebny v barokním klášteře

Vloženo: 1. září 2017 v 0:00

2017-irop-logo.jpg

Stručný popis projektu
Projekt je zaměřen na modernizaci dvou odborných učeben (fyziky, chemie a laboratoře) gymnázia za účelem zvýšení kvality vzdělávání v přírodních vědách ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Realizací projektu dojde k úpravám učeben pro výuku odborných předmětů, k pořízení moderních technologií a pomůcek, čímž se zefektivní a zatraktivní výukový proces.
Projekt "Moderní odborné učebny v barokním klášteře" je spolufinancován Evropskou unií.

Archiv