Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Archiv

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019

Vloženo: 19. října 2017 v 8:50

Platnost do: 31. srpna 2019 v 23:59

10. 04. a 11. 04. 2019  písemné práce společné části MZ

02. 05. a 03. 05. 2019  didaktické testy společné části MZ

20. 05.  - 23. 05. 2019 ústní zkoušky profilové i společné části MZ

 

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky a informace o předmětech společné části - jaro 2019

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/19 se koná podle ustanovení § 77 až 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. §79 odst. 3 ve znění pozdějších předpisů (školskýmzákonem) stanovuji následující podmínky pro volbu zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Budou stanoveny dvě povinné zkoušky v profilové (školní) části maturity z této nabídky:
Chemie, biologie, dějepis, základy společenských věd, matematika, deskriptivní geometrie, zeměpis, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, fyzika, informatika, estetická výchova - hudební. Společná (státní) část maturitní zkoušky bude z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo z matematiky.

Zvolí-li si student matematiku v této společné části, musí si v profilové části vybrat cizí jazyk. Nelze maturovat z téhož předmětu ve společné a profilové části. Studenti budou tedy povinně maturovat ze čtyř předmětů.

Má-li student přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, uvede příslušnou kategorii a skupinu. K přihlášce přiloží odborný posudek školského poradenského zařízení. Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce
školy, a to do 3. prosince 2018.

V Kutné Hoře dne 15. 10. 2018

PhDr. Stanislava Lisková
ředitelka školy

Maturitní zkouška ve školním roce 2015/2016

Platnost do: 31. srpna 2017 v 23:59

02. 05. - 04. 05. 2016 - didaktické testy a písemné práce společné části MZ

09. 05. - 13. 05. 2016 - přípravný týden

16. 05. - 20. 05. 2016 - ústní zkoušky profilové i společné části MZ

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky a informace o předmětech společné části jaro 2016

Budou stanoveny dvě povinné zkoušky v profilové (školní) části maturity z této nabídky:
Chemie, biologie, dějepis, ZSV, matematika, deskriptivní geometrie, zeměpis, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, fyzika, informatika, estetická výchova - hudební, výtvarná.

Společná (státní) část maturitní zkoušky (dvě povinné zkoušky) bude z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo z matematiky.

Zvolí-li si student matematiku v této společné části, musí si v profilové části vybrat cizí jazyk. Nelze maturovat z téhož předmětu ve společné a profilové části.

Studenti budou tedy povinně maturovat ze čtyř předmětů.

Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017

Platnost do: 31. srpna 2017 v 23:59

11. 04. 2017 - didaktický test a písemná práce z ČJ

02. 05. - 04. 05. 2017 - didaktické testy a písemné práce společné části MZ

09. 05. - 19. 05. 2017 - přípravný týden

22. 05. - 26. 05. 2017 - ústní zkoušky profilové i společné části MZ

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky a informace o předmětech společné části - jaro 2017

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. §79 odst. 3 ve znění pozdějších předpisů (školským zákonem) stanovuji následující podmínky pro volbu zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Budou stanoveny dvě povinné zkoušky v profilové (školní) části maturity z této nabídky:

Chemie, biologie, dějepis, základy společenských věd, matematika, deskriptivní geometrie, zeměpis, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, fyzika, informatika, estetická výchova - hudební, výtvarná.

Společná (státní) část maturitní zkoušky bude z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo z matematiky.

Zvolí-li si student matematiku v této společné části, musí si v profilové části vybrat cizí jazyk. Nelze maturovat z téhož předmětu ve společné a profilové části.

Studenti budou tedy povinně maturovat ze čtyř předmětů.

Má-li student přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, uvede příslušnou kategorii a skupinu. K přihlášce přiloží odborný posudek školského poradenského zařízení.

 

3. 10. 2016
Stanislava Lisková, ředitelka školy