Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Archiv

Maturitní zkouška ve školním roce 2022/2023

Vloženo: 27. září 2022 v 10:16

Platnost do: 31. srpna 2023 v 23:59

Na základě ustanovení § 77 až § 82 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb. v aktuálním znění a zákona č. 284/2020Sb., zveřejňujeme informace k maturitním zkouškám konaným ve školním roce 2022/23.

Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022

Vloženo: 15. října 2021 v 14:06

Platnost do: 31. srpna 2022 v 23:59

Na základě ustanovení § 77 až § 82 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění zákona č. 284/2020Sb., s účinností ke dni 1. 10. 2020 zveřejňujeme informace k maturitním zkouškám konaným ve školním roce 2021/22.

Maturitní zkouška 2021 - AKTUALITY

Vloženo: 11. března 2021 v 9:06

Platnost do: 31. srpna 2021 v 23:59

16.03.2021zkušební schéma didaktických testů, viz příloha č. 2
16.03.2021: termín ústních zkoušek - 1. - 5. 6. 2021
16.03.2021: termín konání didaktických testů - 23. - 25. 5. 2021
10.03.2021: MŠMT představilo další úpravy MZ 2021, viz příloha č. 1
10.03.2021: termín konání didaktických testů posunut na období po 20. květnu 2021

Informace o maturitní zkoušce - jaro 2021

Vloženo: 21. listopadu 2020 v 10:06

Platnost do: 31. srpna 2021 v 23:59

Didaktické testy společné (státní) části se budou konat v období od 2. května do 15. května 2021. Konkrétní jednotné zkušební schéma zpřístupní MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021. Ústní zkoušky před maturitní komisí se budou konat v období od 16. května do 10. června 2021. Písemné zkoušky profilové (školní) části se budou konat od 1. dubna 2021.
Konkrétní termíny stanovím nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem.

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021

Vloženo: 31. října 2020 v 0:00

Platnost do: 31. srpna 2021 v 23:59

Zákon č. 561/2004 Sb., ustanovení § 77 až 82 o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění zákona č. 284/2020Sb., s účinností ke dni 1. 10. 2020

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části

Společné části maturitní zkoušky se skládá z předmětů:
a) Český jazyk a literatura
b) Cizí jazyk nebo matematika
Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Tento test je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a dalších dvou povinných předmětů, které jsou stanoveny školou pro daný obor vzdělávání. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky a informace o předmětech společné části - jaro 2021
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. §79 odst. 3 ve znění pozdějších předpisů (školským zákonem) stanovuji následující podmínky pro volbu zkoušek profilové části maturitní zkoušky.
Chemie, biologie, dějepis, základy společenských věd, matematika, deskriptivní geometrie, zeměpis, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, fyzika, informatika.
Zvolí-li si student matematiku v této společné části, musí si v profilové části vybrat cizí jazyk. Nelze maturovat z téhož předmětu ve společné a profilové části. Studenti budou tedy povinně maturovat ze čtyř předmětů. Má-li student přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, uvede příslušnou kategorii a skupinu. K přihlášce přiloží odborný posudek školského poradenského zařízení. Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce školy, a to do 1. prosince 2020.

Stanislava Lisková
31. 10. 2020

Maturitní zkouška ve školním roce 2019-2020

Vloženo: 7. listopadu 2019 v 10:55

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

Termíny maturitních zkoušek 2020

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budu konat:

1. 6. 2020
matematika od 8:00 hodin
anglický jazyk od 13:00 hodin

2. 6. 2020
český jazyk a literatura od 8:00 hodin
německý jazyk od 13:00 hodin

3. 6. 2020
matematika+ od 9:00 hodin

ústní zkoušky se konají od 15. do 19. června 2020
 

27. 03. 2020 -  Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

 

Původní termíny MZ 2020:

08. 04. 2020 - Písemná MZ z Čj
30. 04. 2020 - Písemná MZ z Aj
30. 04. 2020 - Písemná MZ z Nj
04. 05. 2020 - Didaktický test z Aj
04. 05. 2020 - Didaktický test z M
05. 05. 2020 - Didaktický test z Čj
05. 05. 2020 - Didaktický test z Nj
06. 05. 2020 - Didaktický test M+
18. 05. - 22. 05. 2020 - ústní zkoušky profilové i společné části MZ

 

V Kutné Hoře dne 12. 5. 2020

 

PhDr. Stanislava Lisková
ředitelka školy


 

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky a informace o předmětech společné části - jaro 2020

Maturitní zkouška ve školním roce 2019/20 se koná podle ustanovení § 77 až 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. §79 odst. 3 ve znění pozdějších předpisů (školským zákonem) stanovuji následující podmínky pro volbu zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Budou stanoveny dvě povinné zkoušky v profilové (školní) části maturity z této nabídky:

Chemie, biologie, dějepis, základy společenských věd, matematika, deskriptivní geometrie, zeměpis, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, fyzika, informatika, estetická výchova – hudební, výtvarná, tělesná. Společná (státní) část maturitní zkoušky bude z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo z matematiky.
Zvolí-li si student matematiku v této společné části, musí si v profilové části vybrat cizí jazyk. Nelze maturovat z téhož předmětu ve společné a profilové části. Studenti budou tedy povinně maturovat ze čtyř předmětů.
Má-li student přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, uvede příslušnou kategorii a skupinu. K přihlášce přiloží odborný posudek školského poradenského zařízení. Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce
školy, a to do 1. prosince 2019.

 

V Kutné Hoře dne 7. 11. 2019

 

PhDr. Stanislava Lisková
ředitelka školy

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019

Vloženo: 19. října 2017 v 8:50

Platnost do: 31. srpna 2019 v 23:59

10. 04. a 11. 04. 2019  písemné práce společné části MZ

02. 05. a 03. 05. 2019  didaktické testy společné části MZ

20. 05.  - 23. 05. 2019 ústní zkoušky profilové i společné části MZ

 

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky a informace o předmětech společné části - jaro 2019

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/19 se koná podle ustanovení § 77 až 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. §79 odst. 3 ve znění pozdějších předpisů (školskýmzákonem) stanovuji následující podmínky pro volbu zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Budou stanoveny dvě povinné zkoušky v profilové (školní) části maturity z této nabídky:
Chemie, biologie, dějepis, základy společenských věd, matematika, deskriptivní geometrie, zeměpis, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, fyzika, informatika, estetická výchova - hudební. Společná (státní) část maturitní zkoušky bude z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo z matematiky.

Zvolí-li si student matematiku v této společné části, musí si v profilové části vybrat cizí jazyk. Nelze maturovat z téhož předmětu ve společné a profilové části. Studenti budou tedy povinně maturovat ze čtyř předmětů.

Má-li student přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, uvede příslušnou kategorii a skupinu. K přihlášce přiloží odborný posudek školského poradenského zařízení. Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce ředitelce
školy, a to do 3. prosince 2018.

V Kutné Hoře dne 15. 10. 2018

PhDr. Stanislava Lisková
ředitelka školy

Maturitní zkouška ve školním roce 2015/2016

Platnost do: 31. srpna 2017 v 23:59

02. 05. - 04. 05. 2016 - didaktické testy a písemné práce společné části MZ

09. 05. - 13. 05. 2016 - přípravný týden

16. 05. - 20. 05. 2016 - ústní zkoušky profilové i společné části MZ

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky a informace o předmětech společné části jaro 2016

Budou stanoveny dvě povinné zkoušky v profilové (školní) části maturity z této nabídky:
Chemie, biologie, dějepis, ZSV, matematika, deskriptivní geometrie, zeměpis, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, fyzika, informatika, estetická výchova - hudební, výtvarná.

Společná (státní) část maturitní zkoušky (dvě povinné zkoušky) bude z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo z matematiky.

Zvolí-li si student matematiku v této společné části, musí si v profilové části vybrat cizí jazyk. Nelze maturovat z téhož předmětu ve společné a profilové části.

Studenti budou tedy povinně maturovat ze čtyř předmětů.

Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017

Platnost do: 31. srpna 2017 v 23:59

11. 04. 2017 - didaktický test a písemná práce z ČJ

02. 05. - 04. 05. 2017 - didaktické testy a písemné práce společné části MZ

09. 05. - 19. 05. 2017 - přípravný týden

22. 05. - 26. 05. 2017 - ústní zkoušky profilové i společné části MZ

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky a informace o předmětech společné části - jaro 2017

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. §79 odst. 3 ve znění pozdějších předpisů (školským zákonem) stanovuji následující podmínky pro volbu zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Budou stanoveny dvě povinné zkoušky v profilové (školní) části maturity z této nabídky:

Chemie, biologie, dějepis, základy společenských věd, matematika, deskriptivní geometrie, zeměpis, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, fyzika, informatika, estetická výchova - hudební, výtvarná.

Společná (státní) část maturitní zkoušky bude z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo z matematiky.

Zvolí-li si student matematiku v této společné části, musí si v profilové části vybrat cizí jazyk. Nelze maturovat z téhož předmětu ve společné a profilové části.

Studenti budou tedy povinně maturovat ze čtyř předmětů.

Má-li student přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, uvede příslušnou kategorii a skupinu. K přihlášce přiloží odborný posudek školského poradenského zařízení.

 

3. 10. 2016
Stanislava Lisková, ředitelka školy