Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace o maturitní zkoušce - jaro 2021

Vloženo: 21. listopadu 2020 v 10:06

Didaktické testy společné (státní) části se budou konat v období od 2. května do 15. května 2021. Konkrétní jednotné zkušební schéma zpřístupní MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021. Ústní zkoušky před maturitní komisí se budou konat v období od 16. května do 10. června 2021. Písemné zkoušky profilové (školní) části se budou konat od 1. dubna 2021.
Konkrétní termíny stanovím nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem.