Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018

Vloženo: 19. říjen 2017 v 8:50

11. 04. 2018 a 02. 05. - 15. 05. 2018 - didaktické testy a písemné práce společné části MZ

21. 05.  - 25. 05. 2018 - ústní zkoušky profilové i společné části MZ

Nabídka předmětů profilové části maturitní zkoušky a informace o předmětech společné části - jaro 2018

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. §79 odst. 3 ve znění pozdějších předpisů (školským zákonem) stanovuji následující podmínky pro volbu zkoušek profilové části maturitní zkoušky.

Budou stanoveny dvě povinné zkoušky v profilové (školní) části maturity z této nabídky:

Chemie, biologie, dějepis, základy společenských věd, matematika, deskriptivní geometrie, zeměpis, anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, fyzika, informatika, estetická výchova - hudební, výtvarná.

Společná (státní) část maturitní zkoušky bude z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo z matematiky.

Zvolí-li si student matematiku v této společné části, musí si v profilové části vybrat cizí jazyk. Nelze maturovat z téhož předmětu ve společné a profilové části.

Studenti budou tedy povinně maturovat ze čtyř předmětů.

Má-li student přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, uvede příslušnou kategorii a skupinu. K přihlášce přiloží odborný posudek školského poradenského zařízení.

 

19. 10. 2017
Stanislava Lisková, ředitelka školy