Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Archiv

Recitace

Recitace

Vloženo: 28. února v 12:19

Platnost do: 31. srpna v 23:59

I přes velkou konkurenci se podařilo dvěma našim studentkám přesvědčit porotu o svých recitačních schopnostech. Kristýna Křivánková ze sekundy postupuje do krajského kola a Kateřina Paňková z kvarty získala čestné uznání. V okresním kole reprezentovaly naši školu Alžběta Hrabčáková z primy a Lucie Jandejsková z tercie.

1. místo v Zeměpisné olympiádě

1. místo v Zeměpisné olympiádě

Vloženo: 28. února v 9:44

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Vynikajícího úspěchu v okresním kole Zeměpisné olympiády v nejstarší kategorii D dosáhla studentka sexty Doubravka Šimůnková, která obsadila 1. místo a postoupila do krajského kola. Pěkné 5. a 6. místo ve stejné kategorii získaly ve velké konkurenci Zuzana Prknová a Kateřina Spudilová (obě ze sexty).

Anglické stříbro

Anglické stříbro

Vloženo: 23. února v 22:47

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce pořádalo ve středu 19. února Gymnázium Jiřího Ortena. Anežka Zajícová za sekundy a Vanda Štrůblová z kvarty dosáhly velmi pěkného umístění – obě ve své kategorii obsadily druhé místo.

Munkova nadace

Munkova nadace

Vloženo: 20. února v 9:02

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Další ročník soutěže esejů v anglickém jazyce se konal 12. února v aule naší školy. Studenti zde prezentovali texty, které napsali, a následně o nich diskutovali s porotou. Studentka sexty Eliška Gargulová se umístila na druhém místě a studentky Veronika Dušková a Anežka Musilová, obě ze septimy, získaly třetí místo.
 

Fyzikální olympiáda 2020

Fyzikální olympiáda 2020

Vloženo: 14. února v 17:21

Platnost do: 31. srpna v 23:59

V okresním kole fyzikální olympiády, které zorganizovalo Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře, se výborně umístili studenti naší školy. V kategorie F (tercie) zvítězil Vojtěch Svoboda. Pěkného umístění dosáhli i jeho spolužáci Tereza Vaľková (4.), Lucie Jandejsková (5.) a Daniel Dudek (7.). V kategorii E (kvarta) byli úspěšnými řešiteli Štěpán Musil (5.) i Václav Rippl (6.).

Konverzační soutěž v němčině

Konverzační soutěž v němčině

Vloženo: 12. února v 10:01

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Výrazného úspěchu dosáhla studentka sexty Eliška Gargulová - v Konverzační soutěži v němčině obsadila v kategorii III.A třetí místo.

Návštěva studentů sexty v Židovském vzdělávacím centru v Praze

Vloženo: 11. února v 9:05

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Zrušené rychlíkové spoje znemožnily 11. 2. plánovanou návštěvu studentů sexty v Židovském vzdělávacím centru v Praze. Náhradní termín exkurze byl stanoven na úterý 25. 2. 2020.

Olympiáda z českého jazyka

Olympiáda z českého jazyka

Vloženo: 5. února v 10:51

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Veronika Straková (tercie) sbírá úspěchy nejen na poli biologie, ale i v mateřském jazyku. V okresním kole (I. kategorii) obsadila třetí místo a bude naše gymnázium reprezentovat v kole krajském. Klára Haspeklová (rovněž tercie) získala sedmé místo, Marta Čablíková (oktáva) v II. kategorii páté a je náhradnicí do krajského kola.

Eduzměna

Eduzměna

Vloženo: 29. ledna v 9:00

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Kutnohorsko se chystá zlepšit kvalitu vzdělávání dětí. Pomůže mu projekt Eduzměna
S radostí se s vámi chceme podělit o dobrou zprávu. Kutnohorsko bylo vybráno Nadačním fondem Eduzměna jako pilotní region pro projekt zaměřený na zkvalitnění vzdělávání. Bude se týkat čtyřicítky mateřských, základních a středních škol v regionu Kutnohorska a v následujících pěti letech získá významnou finanční podporu ze soukromých zdrojů. Cílem projektu je dosáhnout toho, aby děti chodily do školy rády, zlepšily se v základních gramotnostech, dokázaly řešit problémy a ze školy odcházely připravené na budoucnost.

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda

Vloženo: 16. ledna v 14:58

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Výrazných úspěchů dosáhli naši studenti v okresním kole Dějepisné olympiády, jejíž letošní téma "Dlouhé století se loučí" zahrnovalo období let 1880 - 1920. Pavel Kluh (kvinta) obsadil v II. kategorii 3. místo, následující dvě místa patřila Elišce Gargulové a Kláře Špačkové (obě ze sexty).

Matematická olympiáda 2020

Matematická olympiáda 2020

Vloženo: 10. ledna v 9:52

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Ve středu 29. ledna 2020 se bude na Církevním gymnáziu konat okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z5 a Z9. Prezence od 7:30. Kontaktní osobou je Václav Schuster (schuster@cgym-kh.cz).

Povídky v angličtině

Povídky v angličtině

Vloženo: 21. prosince 2019 v 21:53

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Slavnostní vyhlášení vítězů školní povídkové soutěže v anglickém jazyce proběhlo ve středu 18. prosince. Od října žáci zasílali své práce, které byly hodnoceny porotou složenou ze studentů oktávy. Ta po zvážení obsahu, gramatiky a estetiky každého příběhu určila tři výherce v kategorii A (nižší gymnázium) a dva výherce v kategorii B (vyšší gymnázium). První místo v kategorii A obsadil Štěpán Musil, druhé Markéta Mičánková a třetí Karolína Hatáková. V kategorii B zvítězila Eliška Gargulová a druhé místo získala Michaela Štěrbová. Byla také udělena čtyři čestná ocenění, a to Vandě Štrůblové, Kateřině Paňkové, Emmě Petrove z kategorie A a Barboře Radové z kategorie B. 
PF 2020

PF 2020

Vloženo: 20. prosince 2019 v 0:00

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Požehnané vánoční svátky a vše dobré v novém roce přejí učitelé a zaměstnanci gymnázia.

"Sametová"

"Sametová"

Vloženo: 19. prosince 2019 v 16:34

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže "Sametová" proběhlo v úterý 17.prosince v refektáři Jezuitské koleje.   3. místo v kategorii jednotlivců získal Adam Svoboda z kvarty a 2. místem v kategorii kolektivní práce byla oceněna koláž Vandy Duškové a Kateřiny Kašparové (obě z tercie).

V prosinci do Lipska

V prosinci do Lipska

Vloženo: 19. prosince 2019 v 16:29

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Výměnný pobyt se studenty BIP Kreativitätsgymnasium v Lipsku probíhá již mnoho let. Kvartáni v prosinci pobývají v německých rodinách, účastní se výuky v němčině, navštěvují zajímavosti (např. dům, ve kterém pobýval básník F. Schüller, památník Bitvy národů, muzeum moderního umění), letos byl jeden den věnován sportu - dopoledne prohlídce fotbalovému stadionu, odpoledne strávili studenti společně v Jumphausu. Denně mohli též navštívit vyhlášený lipský vánoční trh a poslední den předvedli své pěvecké schopnosti na vánočním koncertu, zpívali jednu českou píseň a s německými partnery společně německou koledu.

Adventní koncert 2019

Adventní koncert 2019

Vloženo: 2. prosince 2019 v 7:31

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Adventní koncert se konal ve čtvrtek 12. 12. 2019 v 16:30 hodin v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře. Tři krátká videa naleznete na facebooku školy: htttps://facebook.com/cigykh.

Výuka plná pokusů

Výuka plná pokusů

Vloženo: 27. listopadu 2019 v 15:47

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Fyzikálními a chemickými pokusy v nových učebnách a laboratoři pokračuje memorandum projektu "Moderní odborné učebny v barokním kláštěře". Interaktivní a demonstrativní výuku si vyzkoušeli žáci kutnohorské Základní školy T.G. Masaryka.

Den pro oktávu 2019

Den pro oktávu 2019

Vloženo: 27. listopadu 2019 v 15:39

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Více než hodinový benefiční program plný pěveckých, recitačních i tanečních vystoupení, videí a rozhovorů s osobnostmi školy připravili septimáni pro své spolužáky. Pomáhají tak oktávě při organizaci maturitního plesu, který bude 8. února 2020 v Lorci.

Srdce pro Václava Havla

Srdce pro Václava Havla

Vloženo: 20. listopadu 2019 v 7:29

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Téma listopadových událostí roku 1989 měli možnost studenti gymnázia "potkat" v mnoha podobách. Už v říjnu na výstavě Střípky revoluce všichni žáci přímo v budově CG seznámili s fotografickými i textovými dokumenty listopadových událostí na panelech interaktivní putovní výstavy v rámci projektu Festival svobody, 7. listopadu ve spolupráci s ÚSTR připravila společnost Post bellum pásmo autentických výpovědí účastníků listopadových dnů roku 1989 s názvem Čtyři příběhy revoluce.

Pojďte s námi!

Pojďte s námi!

Vloženo: 25. října 2019 v 14:07

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Tento rok si připomínáme třicáté výročí Sametové revoluce, kdy se daly do pohybu události, díky nimž žijeme dnes ve svobodné demokratické společnosti.