Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Archiv

Návštěva Památníku Terezín

Návštěva Památníku Terezín

Vloženo: 13. dubna 2023

Platnost do: 31. srpna 2023

V rámci školního projektu Holocaust navštívili studenti kvarty národní kulturní památku Památník Terezín. Díky poutavému výkladu lektorky se seznámili nejen s historií města Terezín, ale zejména s událostmi týkajícími se období nacistické perzekuce za 2. světové války. Součástí exkurze byla prohlídka některých objektů bývalého ghetta, jako Malé pevnosti, Národního hřbitova, Krematoria a Židovského hřbitova.

Návštěva centra experimentální archeologie ve Všestarech

Návštěva centra experimentální archeologie ve Všestarech

Mgr. Marie Knappová

Vloženo: 13. dubna 2023

Platnost do: 31. srpna 2023

Studenti primy a sekundy navštívili v rámci výuky dějepisu  Archeopark pravěku ve Všestarech. Díky tomuto unikátnímu projektu se formou tzv. živé archeologie seznámili s životem pravěké společnosti. Ve vnitřní expozici prošli replikou pravěké jeskyně, pazourkovým dolem, megalitickou hrobkou či zhlédli ukázky dobového pohřbívání. Ve venkovní expozici si prakticky vyzkoušeli některé pracovní postupy, jako drcení obilí, broušení kamenných nástrojů, obdělávání pole dřevěnými nástroji či kácení stromu dřevěnou sekerou. Součástí byla i prohlídka dobových staveb - neolitického domu, rondelu, polozemnice a obilnice. Lektor se věnoval i metodám archeologické práce, kdy vysvětlil a prakticky ukázal, jak probíhá záchranný výzkum.

Septima na exkurzi v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži

Septima na exkurzi v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži

Vloženo: 13. dubna 2023

Platnost do: 31. srpna 2023

V úterý 11. 4. 2023 navštívili studenti septimy po dlouhém plánování Ústav jaderného výzkumu v Řeži. Velmi odborné a špičkové pracoviště nabízí návštěvám nahlédnout do svých laboratoří a po pečlivé kontrole a přípravě dokonce i k samotnému jadernému reaktoru. Pro upřesnění: vzhledem k tomu, že se jedná o výzkumné pracoviště, je výkon reaktoru nesrovnatelně menší, než tomu je v jaderných elektrárnách, kam návštěvníci k reaktoru nesmí. O to zajímavější exkurze byla. Málokdo by v takovém ústavu čekal práci s materiály nebo polovodiči, úpravu drahokamů, mikroskopické laboratoře nebo problematiku forenzní analýzy jaderných zbraní, kterou se může toto pracoviště pyšnit jako jedno z dvanácti pracovišť světa. 

Velikonoční přání

Velikonoční přání

Vloženo: 5. dubna 2023 v 16:00

Platnost do: 31. srpna 2023 v 23:59

Milí studenti, rodiče i přátelé, jsou před námi Velikonoce - svátky, které křešťané považují za nejvýznamnější v roce... 

Dobročinný trh pro Ukrajinu

Dobročinný trh pro Ukrajinu

Vloženo: 5. dubna 2023 v 11:09

Platnost do: 31. srpna 2023 v 23:59

V pátek 31. března 2023 probíhal opět po roce v prostorách školy dobročinný pekařský trh, který připravili studenti sexty...
 

Úspěchy v okresním kole fyzikální olympiády

Úspěchy v okresním kole fyzikální olympiády

Vloženo: 4. dubna 2023

Platnost do: 31. srpna 2023

Ve středu 22. března se konalo na Gymnáziu Jiřího Ortena okresní kolo fyzikální olympiády.
Skvělého výsledku dosáhli v kategorii E (kvarta) dva naši studenti. S velmi těsným bodovým
rozdílem a ziskem téměř plného počtu bodů obsadil Jakub Fejfar 1. místo a Jan Burýšek se
umístil druhý. Oba soutěžící postupují do krajského kola.
V kategorii F soutěžili studenti tercie. Matylda Vaňková získala 4. místo a Vojtěch Vesecký
místo 5.
Všem gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Úspěch studentky Anny Dvořákové v krajském kole dějepisné olympiády

Úspěch studentky Anny Dvořákové v krajském kole dějepisné olympiády

Vloženo: 2. dubna 2023 v 20:34

Platnost do: 31. srpna 2023 v 23:59

Vynikajícího výsledku v krajském kole dějepisné olympiády, které se konalo v pondělí 27. 3.
2023 v Kladně, dosáhla studentka kvarty Anna Dvořáková. Ve své kategorii obsadila
2. místo. Gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Exkurze do Muzea Vysočiny

Exkurze do Muzea Vysočiny

Vloženo: 27. března 2023 v 8:28

Platnost do: 31. srpna 2023 v 23:59

 

Stálá expozice o novináři a spisovateli Karlu Havlíčku Borovském se nachází přímo v domě, kde žil a odkud ho četníci coby "hrozbu" rakouské monarchie odvezli nad ránem 22. prosince 1851 do Brixenu. Studenti sexty si o Borovském vyslechli přednášku doprovázenou dobovými fotografiemi a poté si prohlédli interiér domu zařízený tak, jak vypadal za Havlíčkova života. Muzeum Vysočiny nabízí dále návštěvníkům sbírku fotografií zobrazujících Havlíčkův Brod v době okupace, v přízemí výtvarná díla studentů místního gymnázia a ve sklepení výstavu o pěstování brambor - plodiny typické pro zdejší kraj. 


 

Úspěch v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce

Úspěch v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce

Vloženo: 25. března 2023 v 10:17

Platnost do: 31. srpna 2023 v 23:59

V pátek 10. 3. 2023 se na Gymnázium Jiřího Ortena konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Ve velké konkurenci v kategorii II B obsadila studentka tercie Linda Folprechtová velmi pěkné 2. místo a je tak náhradnicí pro postup do kola krajského. Lindě gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.

Soutěž o cenu Munkovy nadace

Soutěž o cenu Munkovy nadace

Vloženo: 24. března 2023 v 12:03

Platnost do: 31. srpna 2023 v 23:59

Soutěž o cenu Munkovy nadace

V letošním ročníku soutěže kutnohorských gymnázií o cenu Munkovy nadace se sešlo jedenáct účastníků. Studenti napsali eseje v angličtině, které následně prezentovali a obhajovali.

O první místo se podělily a příspěvek 10 000 Kč na vzdělávací účely si odnesly Natálie Danielová z kvarty našeho gymnázia a Daniela Miková (GJO). Druhé místo a 5 000 Kč získaly Nela Chobotová ze sexty našeho gymnázia a Matylda Hiršová (GJO). Všichni ostatní byli oceněni symbolickou tisícikorunou na nákup knížek nebo jiných vzdělávacích potřeb.

Třicítka - soutěž ke 30. výročí školy

Třicítka - soutěž ke 30. výročí školy

Vloženo: 23. března 2023

Platnost do: 30. září 2023

Vážení studenti, při příležitosti 30. výročí založení naší školy vyhlašujeme studentskou soutěž o zajímavé ceny  (v celkové hodnotě 10000,- Kč) v literárním a výtvarném oboru. Stačí si jen vybrat, co se Vám zamlouvá, popustit uzdu své fantazii a dát se do tvoření. A která témata nabízíme? Čtěte dále...

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

Vloženo: 14. března 2023

Platnost do: 31. srpna 2023

Během jarních měsíců proběhne na naší škole projekt Finanční gramotnost. Jedná se o počin, o který si řekli sami studenti. Formou minigrantu zažádali o příspěvek z fondu EDU změna na aktivity, které podpoří výuku finanční gramotnosti spadající především do hodin Základů společenských věd. V rámci několika workshopů s Ing. Annou Šrajbrovou se studenti tercie, kvarty, septimy a oktávy seznámí se základními i později pokročilejšími tématy spojenými se světem financí. Témata byla předem navrhována a zpracovávána týmem studentů, vyučujících i koordinátorů z EDU změny. Zájemcům budou dále nabídnuta setkání nad rámec základních přednášek v hodinách mimo pevný rozvrh. Své znalosti si budou studenti moct dopilovat samostudiem díky knihám a hrám, které budou dostupné ve školním klubu. Vrcholem projektu pak bude Finanční noc -  večer plný diskuzí, zábavy a něčeho na zub. Hlavní náplní Finanční noci bude hra, ve které účastníci uplatní své znalosti a při troše štěstí uhájí své fiktivní finance...

 

Talentovaní chemici - okresní kolo chemické olympiády

Talentovaní chemici - okresní kolo chemické olympiády

Vloženo: 12. března 2023

Platnost do: 31. srpna 2023

Skvělé znalosti i praktické dovednosti předvedli naši studenti 7. března 2023 na Gymnáziu a SOŠ Pg v Čáslavi v rámci okresního kola chemické olympiády v kategorii D. Anička Dvořáková a Honza Burýšek z kvarty se chemii nad rámec vyučovacích hodin věnovali pod odborným vedením Mgr. Karla Vopařila a také ve svém volném čase. Nadšení do vědy a velké nasazení přineslo své ovoce, jelikož se oba zúčastnění umístili na nejlepších příčkách. Honza vybojoval první místo a Anička hned místo druhé, přičemž jejich bodové ohodnocení (v porovnání s konkurencí v jiných okresních kolech) patří již nyní mezi špičkové. Děkujeme za výbornou reprezentaci školy a do dalšího chemického klání - krajského kola 29. března 2023 - přejeme našim mladým chemikům hodně štěstí!

Vlajka pro Tibet

Vlajka pro Tibet

Vloženo: 10. března 2023

Platnost do: 31. srpna 2023

Prostřednictvím mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet" si vyvěšením tibetské vlajky naše škola připomíná 64. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.

Výběrové řízení na ředitele školy

Výběrové řízení na ředitele školy

Mgr. Marie Knappová

Vloženo: 8. března 2023

Platnost do: 31. srpna 2023

Dáváme na vědomí, že zřizovatel naší školy Biskupství královéhradecké vypisuje výběrové řízení na ředitele Církevního gymnázia v Kutné Hoře. Stávající ředitel Mgr. Radek Holeček byl loni v létě pověřen vedením školy pro školní rok 2022/2023 a plánuje se výběrového řízení zúčastnit.

Úspěch v okresním kole zeměpisné olympiády

Úspěch v okresním kole zeměpisné olympiády

Vloženo: 5. března 2023

Platnost do: 31. srpna 2023

Ve středu 1. 3. 2023 se v DDM Čáslav konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Vynikajícího výsledku dosáhl ve své kategorii Jan Burýšek z kvarty, který obsadil 2. místo a postupuje do krajského kola. Ve vyšší kategorii získal pěkné 5. místo i student kvinty Jan Honek. Mezi další soutěžící, kteří se olympiády zúčastnili, patřili: Anna Roučová z tercie, Natálie Danielová z kvarty, Adam Svoboda a Tomáš Pařez ze septimy. Všem moc gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Podání přihlášky ke studiu

Podání přihlášky ke studiu

Vloženo: 10. února 2023 v 12:08

Platnost do: 31. srpna 2023 v 23:59

Informace pro uchazeče o studium

Přihlášku ke studiu můžete doručit osobně do sekretariátu ve dny školního vyučování mezi 7:30 – 14:00, poštou nebo datovou schránkou. Nejzazší termín podání přihlášky je středa 1. března 2023.

Úspěch v okresním kole matematické olympiády

Úspěch v okresním kole matematické olympiády

Vloženo: 8. února 2023

Platnost do: 31. srpna 2023

Ve středu 25. 1. 2023 se na naší škole konalo okresní kolo soutěže Matematická olympiáda kategorie
Z5 (5. třída ZŠ) a Z9 (9. třída ZŠ a kvarta). Velkého úspěchu dosáhl náš kvartán Jakub Fejfar, který
obsadil skvělé 1. místo a postupuje do krajského kola.


Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

Lyžařský výcvikový kurz v Peci pod Sněžkou

Lyžařský výcvikový kurz v Peci pod Sněžkou

Mgr. Radka Karelová

Vloženo: 31. ledna 2023 v 9:32

Platnost do: 31. srpna 2023 v 23:59

Letošní LVK proběhl v Peci pod Sněžkou od 22. 1. do 29. 1. Ubytováni jsme byli na chatě Viktorce, přímo na sjezdovce Zahrádky. Kurzu se zúčastnily třídy sekunda a kvinta. Celý týden jsme měli pěkné počasí a spoustu čerstvě napadaného sněhu. Již druhý den všichni lyžovali včetně našich děvčat z Ukrajiny. Mnoho báječných zážitků je zachyceno na fotografiích.

Stínové divadlo

Stínové divadlo

Vloženo: 27. ledna 2023

Platnost do: 31. srpna 2023

Čtyři kutnohorské pověsti nastudovali a ztvárnili studenti kvarty v hodinách výtvarné výchovy. Ve spolupráci se studenty Průmyslové školy v Kutné Hoře se podařilo natočit a zpracovat filmový záznam, který můžete zhlédnout na následujícím odkazu.