Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Učitelé

E-mail na učitele: prijmeni@cgym-kh.cz
Telefon: + 420 327 512 361

PhDr. Stanislava Lisková německý jazyk
ředitelka  
Mgr. Eva Hartmanová český jazyk, mediální výchova
zástupkyně ředitelky  
koordinátorka ŠVP  
Mgr., Ing. Josef Poživil biologie, základy společenských věd, náboženství
zástupce ředitelky  
výchovný poradce  
metodik prevence  
   
Mgr. P. Pavel Tobek dějepis, základy společenských věd, náboženství
spirituál školy  
   
Mgr. Lucie Čechalová anglický jazyk, hudební výchova (rodičovská dovolená)
Mgr. Jan Fér anglický jazyk, dějepis
třídní primy  
Mgr. Eva Francová francouzský jazyk
Mgr. Magdaléna Heřmánková mateřská dovolená
Mgr. Radek Holeček informatika a výpočetní technika, tělesná výchova
Mgr. Kateřina Jelínková anglický jazyk, český jazyk
třídní kvarty (jelinkovak@cgym-kh.cz)
Mgr. Radka Karelová tělesná výchova
Philippa King anglický jazyk, výtvarná výchova
Mgr. Alena Kluhová český jazyk, digitální technologie
třídní tercie  
Mgr. Martina Matějková tělesná výchova, základy společenských věd
PhDr. Alžběta Nechvílová český jazyk, latinský jazyk
třídní sexty  
Mgr. Veronika Netolická anglický jazyk
Mgr. Anna Němcová dějepis, zeměpis
třídní septimy  
Kristýna Pecháčková hudební výchova
Mgr. Jaroslav Pejchar tělesná výchova
Mgr. Elke Monika Przyborowski německý jazyk
Mgr. Beata Peterková Kotyzová hudební výchova
Mgr. Jitka Rybenská matematika, tělesná výchova
MgA. Marie Slavotínková výtvarná výchova
Ing. Bc. Václav Schuster deskriptivní geometrie, matematika
třídní sekundy  
Mgr. Miriam Šuláková fyzika
Ldo. Francisco Temprano španělský jazyk
Mgr. Karel Vopařil biologie, chemie
třídní oktávy  
   
Asistenti pedagoga:  
Martina Uttendorfská asistentka pedagoga, knihovnice
   
Školní klub:  
Mgr. Radka Karelová vedoucí školního klubu
Bc. Marek Králík  
Bc. Markéta Havrdová