Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní psycholog

Vloženo: 25. února 2022 v 10:50

Platnost do: 31. srpna 2022 v 23:59

Školní psycholog

Od 1.3. na naší škole zřizujeme novou pracovní pozici. Každý týden bude jedno dopoledne našim studentům a zaměstnancům k dispozici pracovnice na pozici školního psychologa. Jsem přesvědčen, že podobný servis naši studenti využijí a že v současné době, která je velice obtížná, přinese i mnohým z nich pomoc.
Více informací a představení nové školní psycholožky naleznete v pokračování článku.

Mgr. Jiří Vojáček, ředitel školy

Kdo je školní psycholog:

Pozice školního psychologa spočívá v poradenské, konzultační, diagnostické a informační činnosti směrem k žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům. Zaměřuje se na krizovou intervenci, poradenství, skupinovou práci s třídním kolektivem, pomáhá se zvládáním stresu. 

Při své práci se školní psycholog řídí etickými principy své profese. Pozice je dále definována ve vyhlášce č.72/2005 Sb. Náplní činnosti školního psychologa může být:

 • Práce se třídami a skupinami žáků.
 • Individuální práce se žáky.
 • Podpora zákonných zástupců žáků a spolupráce s nimi.
 • Podpora učitelů a spolupráce s nimi.
   

Něco o mně:

Jmenuji se Tereza Neckařová. Vystudovala jsem bakalářský obor psychologie a speciální pedagogika a v současné době studuji poslední ročník magisterské psychologie na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Díky práci v NZDM (nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež) a ve ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) mám zkušenosti s dětmi a dospívajícími v akutní krizi i v dlouhodobě nepříznivé životní situaci. Věnovala jsem se také práci s třídním kolektivem v oblasti nespecifické prevence. Pracovní i vzdělávací zkušenosti mám též z oblasti školního prostředí, krizové intervence, náhradní rodinné péče a dětské klinické psychologie. Aktuálně procházím sebezkušenostním výcvikem v Kognitivně-behaviorální terapii. Jako nejdůležitější v práci školního psychologa vnímám vytvoření profesionálního vztahu, který je založen na důvěře, individuálním přístupu ke každému člověku a respektující komunikaci. 
 

Kdy se na mě můžete obrátit:

Žáci:

 • Když máte nějaké trápení, zažíváte smutek nebo vztek – jak doma, tak ve škole.
 • Když si prostě chcete s někým popovídat, postěžovat.
 • Když se chcete dozvědět něco sami o sobě.
 • Když máte potíže při učení nebo nevíte jakým způsobem se učit.
 • Když máte problémy s chováním, či dodržováním pravidel a školního řádu.

Rodiče a zákonní zástupci:

 • Když potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte.
 • Když u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování nebo prožívání.
 • Když potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů.
 • Když potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými.
 • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání Vašeho dítěte.
 • Když potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování a s výběrem jeho optimálního učebního stylu.

Pedagogové:

 • Když si potřebujete jen tak popovídat, postěžovat apod.
 • Když potřebujete poradit při řešení vztahových potíží žáků.
 • Když potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka.
 • Když potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou.
 • Když potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků.
 • Když potřebujete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci.