Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Nabídka výuky nepovinných předmětů a zájmových kroužků

  • Mgr. Zuzana Šimůnková

Vloženo: 8. září v 13:15

Platnost do: 30. září v 23:59

Pro studenty vyššího gymnázia nabízíme výuku nepovinného předmětu Dějiny umění nebo Španělský jazyk. Pro žáky nižšího gymnázia nabízíme novinku, kroužek logiky, jehož náplní budou aktivity pro ty, co se nebojí používat vlastní hlavu: hlavolamy, deskové hry, robotika a možná i 3D tisk. Celou širokou nabídku kroužků naleznete na stránkách školního klubu. Termíny konání a přihlášek najdete v článku.

Nepovinné předměty pro vyšší gymnázium se budou konat, pokud se přihlásí alespoň 5 účastníků. Termín konání je středa 8. a 9. hodina, výuka začne k 1. 10. 2021. Přihlášku vyplňte a odevzdejte v kanceláři školy do pátku 17. 9. 2021.

Termíny konání zájmových kroužků jsou předběžně stanovené na stránkách školního klubu, pokud je termín v jednání, bude stanoven po domluvě s přihlášenými zájemci. Přihlášky na zájmové kroužky jsou k dispozici v klubu. Činnost sportovních kroužků začne hned, jak to bude možné, ostatní kroužky začínají k 1. 10. 2021.

Přílohy