Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zájmové činnosti

Basketbal Mgr. M. Matějková pondělí 15:15 - 16:00
Florbal Mgr. M. Matějková pátek 14:00 - 15:30
Divadelní kroužek Bc. M. Králík čtvrtek odpoledne
Základy první pomoci Mgr. R. Karelová čtvrtek čas v jednání
Stolní tenis I. Mgr. R. Karelová úterý 13:35 - 14:20
Stolní tenis II. Mgr. R. Karelová čtvrtek 13:35 - 14:20
Schola I. M. Uttendorfská středa 14:00 - 15:00
Schola II. M. Uttendorfská pátek 07:00 - 07:45
Konverzace v Aj (pro primu) Mgr. R. Karelová pátek 14:00 - 14:45
Výtvarný kroužek Bc. M. Králík středa odpoledne
ART džem Bc. M. Havrdová úterý odpoledne
Gymnastika Mgr. M. Matějková dle dohody čas v jednání
Fitness cvičení Mgr. R. Karelová pátek 14:45 - 15:30
Kroužek logiky Mgr. Z. Šimůnková čtvrtek čas v jednání
Pěvecký sbor Mgr. B. Kotyzová úterý, středa 07:05 - 07:50

Přílohy