Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Co je školní klub

Školní klub při Církevním gymnáziu v Kutné Hoře se nachází v prostorách jižního křídla voršilského kláštera. Školní klub nabízí našim žákům vhodné volnočasové aktivity (sportovní, vzdělávací, zájmové i umělecké), ale také zázemí pro odpočinek a přívětivé společenství vrstevníků nebo přípravu na vyučování. Tuto činnost považujeme za základní prevenci sociálně patologických jevů. Někteří žáci církevního gymnázia dojíždějí denně i z větších vzdáleností (až 30 km), zůstávají ve školním klubu v době po vyučování a čekají na vhodný spoj.

Školní klub je otevřen denně od 7:00 do 10:00, odpoledne od 12:40 do 17:00. Činnosti probíhají v prostorách školního klubu, v knihovně církevního gymnázia, na zahradě voršilského kláštera a podle charakteru aktivit i mimo prostory školního klubu. Žáci nižšího stupně gymnázia mohou využívat zázemí a zájmové činnosti školního klubu na základě přihlašovacího lístku a příspěvku 250 Kč za pololetí, přičemž počet kroužků není omezen. 

V rámci školního klubu též organizujeme různé příležitostné akce - koncerty, divadelní představení, výstavy, přednášky, výlety do přírody, bruslení, sportovní dny, víkendové výjezdy...atd.

Mgr. Radka Karelová, Mgr. Martina Matějková, Bc. Markéta Havrdová.

Kontakt do školního klubu:   telefon   +420 327 512 215

                                                 e-mail karelova@cgym-kh.cz

 

 


Způsob úhrady za členský příspěvek do školního klubu za první pololetí 2023/2024

Číslo účtu: 0441851329/0800

Částka: 250,-

Variabilní symbol: identifikační číslo žáka

Poznámka: školní klub

Příspěvky prosím uhraďte bankovním převodem do 31. 10. 2023.