Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace pro přijaté/nepřijaté uchazeče

Vloženo: 16. června 2020 v 14:23

Platnost do: 31. srpna 2020 v 23:59

Informace pro přijaté/nepřijaté uchazeče

Informace pro přijaté uchazeče
Prosíme přijaté uchazeče, kteří hodlají na naši školu nastoupit, aby zítra 17. června v čase od 7:30 do 17:00 hodin přišli odevzdat zápisový lístek do kanceláře školy. Uchazeče, kteří byli přijati, ale chtějí nastoupit na jinou školu, žádáme, aby tuto skutečnost sdělili co možná nejdříve e-mailem na adresu liskova@cgym-kh.cz nebo na telefonní číslo 327512361, aby se uvolněná místa mohla nahradit nepřijatými uchazeči pod čarou. Zápisový lístek je nutno dodat nejpozději do 24. června.

Informace pro nepřijaté uchazeče
Nepřijatí uchazeči, kteří mají zájem na naší škole studovat, mohou již zítra 17. června v čase od 7:30 do 17:00 hodin přinést vyplněnou žádost o změnu rozhodnutí a vyzvednout si rozhodnutí o nepřijetí. Žádost o změnu rozhodnutí je nutno podat nejpozději do 22. června.

Přílohy