Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality k přijímacímu řízení 2019

Vloženo: 29. březen 2019 v 12:15

Platnost do: 31. srpen 2019 v 23:59

 

 

Pro přijaté uchazeče:
- přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek do 10 dnů od vydání rozhodnutí o přijetí
- informační schůzka s rodiči a přijatými žáky se koná 24. 6. 2019 v 17:00 hod.

Pro nepřijaté uchazeče:
- nepřijatí uchazeči mohou podat odvolání do 3 dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
- 02. 05. 2019 - odeslána poštou rozhodnutí o nepřijetí

20. 05. 2019 - CERMAT zveřejní výsledky uchazečů v náhradním termínu
14. 05. 2019 - zkoušky v náhradmím termínu
02. 05. 2019 - odeslána poštou rozhodnutí o nepřijetí
30. 04. 2019 - vydání rozhodnutí, zveřejnění výsledků
29. 04. 2019 - do 18:00 hod. možnost nahlížení do spisu
29. 04. 2019 - zveřejněny předběžné výsledky
28. 04. 2019 - CERMAT zpřístupnil ředitelům škol výsledky uchazečů v řádném termínu
28. 03. 2019 - odeslány poštou nevyzvednuté pozvánky k přijímacím zkouškám
12. 03. 2019 - e-mailem odeslána rodičům uchazečů informace o vyzvednutí pozvánek ke zkouškám (25., 26. a 27. 3. od 8 do 16 hod. možnost osobního vyzvednutí pozvánek ke zkouškám)
01. 03. 2019 - počet přihlášek: 98
09. 02. 2019 - zveřejněny ilustrační testy ČJL: TEST, KLÍČ, ZÁZNAMOVÝ ARCH
09. 02. 2019 - zveřejněny ilustrační testy M: TEST, KLÍČ, ZÁZNAMOVÝ ARCH

Přílohy