Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

AKTUALIZOVÁNO: Změna výuky některých tříd z důvodu karanténních opatření

  • Mgr. Zuzana Šimůnková

Vloženo: 14. října v 9:39

Platnost do: 1. listopadu v 23:59

Z důvodu výskytu nákazy COVID-19 ve škole dochází ode dne 14. 10. 2021 ke změně režimu výuky v dotčených třídách.

Změny jsou následovné:

PRIMA přechází na plně distanční výuku, celá třída je v karanténě do 25. 10. 2021. Učitelé vyučují žáky dle rozvrhu, ale ne všechny hodiny probíhají online. Podrobnosti obdrží žáci i rodiče emailem.

TERCIE přechází na hybridní výuku, žáci s rizikovým kontaktem (kteří nejsou očkováni ani nejsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci) jsou v karanténě do 27. 10. 2021. Hybridní výuka probíhá tak, že učitelé vyučují žáky přítomné ve škole a podklady k hodinám sdílí v Google učebně. Dle možností školy budou některé hodiny přenášeny online. Informace ke konkrétní hodině najdete v systému Bakaláři.

KVARTA má běžnou výuku, karanténa se týká malého počtu žáků. Žáci s rizikovým kontaktem (kteří nejsou očkováni ani nejsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci) jsou v karanténě do 25. 10. 2021. Úkoly najdete v systému Bakaláři.

KVINTA má běžnou výuku, karanténa se týká malého počtu žáků. Žáci s rizikovým kontaktem (kteří nejsou očkováni ani nejsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci) jsou v karanténě do 25. 10. 2021. Úkoly najdete v systému Bakaláři.

SEXTA má běžnou výuku, karanténa se týká malého počtu žáků. Žáci s rizikovým kontaktem (kteří nejsou očkováni ani nejsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci) jsou v karanténě do 22. 10. 2021. Úkoly najdete v systému Bakaláři.

SEPTIMA má běžnou výuku, karanténa se týká malého počtu žáků. Žáci s rizikovým kontaktem (kteří nejsou očkováni ani nejsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci) jsou v karanténě do 22. 10. 2021. Úkoly najdete v systému Bakaláři.

OKTÁVA má běžnou výuku, karanténa se týká malého počtu žáků. Žáci s rizikovým kontaktem (kteří nejsou očkováni ani nejsou v ochranné lhůtě po prodělané nemoci) jsou v karanténě do 25. 10. 2021. Úkoly najdete v systému Bakaláři.