Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zahájení školního roku 2020/2021

Vloženo: 27. srpna 2020 v 9:32

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Vážení rodiče, milí studenti,

zdravím Vás po prázdninách a sděluji informace k novému školnímu roku. Všichni si jistě přejeme, aby probíhal standardně, ale již teď je jasné, že nějaká omezení budou. 
    Školní rok bude zahájen v úterý 1. září v 9 hodin vzhledem k uzavření kostela sv. Jakuba mší svatou v katedrále v Sedlci. Studenti od sekundy výše se na mši dostaví sami, prima se sejde v 8 hodin ve škole a do katedrály půjde v doprovodu třídního učitele. Pamatujte, prosím, na to, že zde budou nutné roušky.
    Od 2. září by měla probíhat výuka dle rozvrhu a budou se řešit organizační záležitosti. Ve škole bude nutno dodržovat ve zvýšené míře hygienická pravidla. Dle aktualizovaného manuálu MŠMT roušky ve škole v tuto chvíli povinné nebudou. Samozřejmostí je časté mytí rukou. Před vstupem do každé učebny si studenti budou dezinfikovat ruce, dezinfekce bude umístěna na stolečku před každou třídou. Třídy se budou důkladně větrat. Bude omezen vstup studentů vyššího gymnázia do školního klubu. V průběhu prvního pololetí se rovněž omezí výjezdy a exkurze.
     Pokud se student nebude cítit ráno dobře, je žádoucí, aby do školy nechodil. V případě, že ho potíže postihnou během výuky ve škole, bude vyčleněna místnost, kde stráví dobu, než si ho vyzvednou rodiče a školu s nimi opustí. Do odvolání se ruší pravidlo skládání komisionálních zkoušek v případě nepřítomnosti ve škole vyšší než 25 %. O dalších konkrétních věcech budou studenti informování svými třídními učiteli. 
    Vzhledem k nečekanému odchodu ze školy vyučující latiny dochází ke změně v ŠVP. Latina bude v kvintě, sextě a septimě nahrazena angličtinou, a sice výukou s rodilým mluvčím Nigelem Fosterem. Proto dochází k trochu opožděnému zveřejnění rozvrhu, který se musí předělávat a měnit. 
    
    Přeji všem dobrý start do nového školního roku, hodně zdraví a doufám, že se nám bude dařit prezenčně fungovat.


Stanislava Lisková
ředitelka školy