Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Tříkrálový koncert v kostele svatého Jakuba

Vloženo: 9. ledna 2023

Platnost do: 31. srpna 2023

Tříkrálový koncert v kostele svatého Jakuba

Vzhůru, bratři milí, v této noční chvíli, anděl Páně zpívá Gloria!

Také mnoho dalších krásných písní a stále ještě vánoční atmosféru si studenti gymnázia, jejich blízcí a učitelé mohli vychutnat i v prvním lednovém týdnu.

Na počátku posluchače potěšil hrou na varhany primán Alex Drnek, následovaly písně v podání primy. Vystoupili také kvintáni a sextáni nebo pěvecký sbor složený ze studentů různých tříd, k nim se přidali sekundáni, terciáni a kvartáni a samozřejmě tu nechyběla ani schola. Příjemnou atmosféru hudby a zpěvu různých žánrů doplňovali moderátoři Anežka Waneková a Vojta Netolický. 

Děkujeme za spolupráci kutnohorské farnosti sv. Jakuba i kutnohorské Základní umělecké škole při realizaci koncertu. Výtěžek z dobrovolného vstupného jsme věnovali na tříkrálovou sbírku Oblastní charity v Kutné Hoře.

Galerie