Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Slovo spirituála

Vloženo: 28. června v 18:25

Platnost do: 31. srpna v 23:59

 

K 30. červnu odchází z postu ředitelky naši školy PhDr. Stanislava Lisková. 

Po letech úspěšného působení může sejmout nemalou odpovědnost, která je s touto funkcí spojena.  

Dvanáct let řídila instituci, která si klade za cíl vedle kvalitního vzdělávání také všestranný osobnostní rozvoj studentů vycházející z křesťanského vnímání člověka a světa.

Dvanáct dlouhých let se potýkala s problémy spojenými s běžným chodem školy i s těmi, které jsou specifické pro školu malou a církevní. Namátkou zmiňme personální obsazení, stavební stav, technické vybavení, a také změnu zřizovatele anebo každoroční finanční nejistotu vyvolávanou neustálými změnami pravidel ze strany ministerstva.   

Pod paní ředitelkou Liskovou prošla škola se ctí časy klidnými i bouřlivými a zůstává neodmyslitelnou součástí regionální vzdělávací soustavy.

Za dlouholetou službu poděkujeme paní ředitelce v přítomnosti celé školy během bohoslužby 30. června v 9 hodin v katedrále v Sedlci.

A protože se paní Lisková rozhodla ke stejnému dni ukončit ve škole i své pedagogické působení, bude děkovaní také loučením.

 

Pavel Tobek, spirituál školy