Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Slavili jsme 30 let od založení gymnázia

Vloženo: 3. září 2023 v 21:00

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Slavili jsme 30 let od založení gymnázia

Přestože letošní první září je pro studenty dnem prázdnin a pro učitele dnem příprav, u nás bylo ve škole rušno. Slavili jsme 30. výročí od založení Církevního gymnázia, jehož zřizovatelem byly zpočátku sestry voršilky, později Biskupství královéhradecké. Oslavy začaly mší svatou v kostele sv. Jakuba, kterou celebroval Mons. Josef Kajnek a hudebně doprovodila školní schola ve spolupráci s absolventy. Atmosféra v kostele jasně dokazovala, že se máme z čeho radovat. Můžeme děkovat za to, že tehdejší nasazení hrstky prvních učitelů a příznivců nebylo pouhým jednorázovým nadšením, ale že díky jejich vytrvalému úsilí a pak také práci celého rozrůstajícího se týmu zaměstnanců může dnes gymnázium s jistotou vykročit do své čtvrté dekády.

Odpoledne oslavy pokračovaly v prostorách školy. Program zahájily pozdravy současného i dřívějšího vedení školy a církevních představitelů. Vystoupily kapely AMORFAN a The Crushers, rodičům a absolventům byly nabídnuty prohlídky školy, výstava výtvarných prací studentů, nahlédnutí do odborných učeben, prezentace o absolventech nebo o programu UNESCO. Zájemci mohli navštívit také fotokoutek a malí návštěvníci dětský program včetně tvoření. Zpestření v podobě žlutých balónků se sloganem „silnější díky vztahům“ zajistil spolek absolventů Ursulus. Pro vzpomínku na uplynulá léta byly připraveny almanachy školy.

Závěrem je třeba dodat, že pro zajištění takové akce bylo třeba dost pomocníků. Všem zaměstnancům školy, studentům-dobrovolníkům, absolventům-hudebníkům a kutnohorské farnosti patří velký dík!

 

Ohlédnutí za akcí nabízejí fotografie od Štěpána Musila (níže) a  zároveň reportáže Moniky Pravdové (Kutnohorské listy) a René Svobody (Svoboda info) na následujících odkazech.

https://kutnohorskelisty.cz/kultura/oslavy-jubilea-cirkevniho-gymnazia-v-kutne-hore-doprovazel-kulturni-program-i-setkani-absolventu

Foto: Církevní gymnázium Kutná Hora začalo školní rok oslavami 30 let! :: Regionální zpravodajství (svoboda.info)

Pokud byste chtěli školu v souvislosti s touto akcí finančně podpořit, můžete využít platbu prostřednictvím QR kódu nebo čísla účtu uvedeného v záložce Kontakty.

qr 30.JPG

 

 

 

Přílohy

  • QR (65,85 KiB)

Galerie