Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Sdělení ředitelky školy - koronavirus, karanténa a absence

  • PhDr. Stanislava Lisková

Vloženo: 9. března v 8:11

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví mají všechny osoby, které se vrací od 7. března z Itálie (z kterékoliv oblasti) povinnost kontaktovat svého lékaře a ten jim automaticky nařídí karanténu na dobu 14 dni.
Všichni studenti gymnázia, kteří budou takto v karanténě, jsou omluveni z vyučování a pravidlo absence nad 25 % se nebude uplatňovat. Zletilí studenti budou v karanténě mimo rámec 5 dní, které si mohou sami omluvit. 
Obdobný postup platí i pro studenty, kteří se vrátí z jiných rizikových oblastí mimo Itálii.
Žádám všechny, kterých se nařízení týká, aby informovali třídní učitele a po návratu z karantény přinesli lékařské potvrzení.