Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Nový školní řád bude platit od 1. prosince 2021

  • Mgr. Zuzana Šimůnková

Vloženo: 24. listopadu v 11:31

Platnost do: 30. června 2022 v 23:59

Na základě připomínek zletilých žáků, zákonných zástupců nezletilých žáků a učitelů bylo upraveno znění školního řádu.

Nové znění schválila školská rada na svém jednání dne 22. listopadu 2021. Školní řád v novém znění vstoupí v platnost dne 1. 12. 2021. Prosíme zákonné zástupce žáků, aby se s novým zněním školního řádu včas seznámili, žáci budou s novým zněním seznámeni během třídnických hodin.

Přílohy