Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Netradiční první září

Vloženo: 6. září v 16:15

Platnost do: 31. prosince v 23:59

První září na církevní škole je obvykle věnováno slavení společné mše svaté. My jsem letos absolvovali alternativní program, v němž bylo místo  pro estetiku, pocit sounáležitosti i věci duchovní.

Začátek školního roku je poznačen povinným screeningovým testováním žáků na přítomnost viru způsobujícího nemoc Covid-19. Jelikož se na naší škole teprve zavádí systém testování přímo ve třídách, první září bylo ještě se zvláštním časovým harmonogramem testování. Také požadavek Ministerstva školství o co nejmenší míchání tříd v prvních deseti dnech školního roku nás nasměřoval k tomuto netradičnímu řešení.

Primáni se vítali se školou v péči třídního učitele Mgr. Karla Vopařila, ostatní třídy za doprovodu třídních učitelů navštívily stanoviště na zahradě školy:

  1. O estetiku se postarala paní učitelka Slavotínková spolu s kolegy Nigelem Fosterem a Markem Králíkem. Inspirace obrazy byla velkou výzvou jak pro třídy nižšího, tak i vyššího gymnázia.
  2. Druhé stanoviště se neslo v duchu dobrovolnictví. Paní učitelka Eva Hartmanová a pan učitel Radek Holeček vedli diskusi o různých typech pomoci. Toto aktuální téma je zároveň jedním z nosných témat UNESCO škol, takže jsme rádi, že i naši žáci mohli přispět svými názory.
  3. Po dlouhé izolaci se na konci minulého školního roku ve třídách pracovalo na obnovení společenství. Prázdniny třídy opět na chvíli rozdělily. Děti se nám před očima mění, rostou v mladé lidi, jejich názory se mění a tříbí. Třetí stanoviště cílilo na posílení vzájemného porozumění. Postaraly se o to paní učitelky Lucie Čechalová, Eva Francová a paní asistentka Martina Uttendorfská.

Putování každé třídy bylo ukončeno chvíli ztišení v klášterním kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. Po představení a úvodních slovech nové paní ředitelky Zuzany Šimůnkové si pro každou třídu připravil spirituál školy pater Pavel Tobek zvláštní zamyšlení. Nakonec všem udělil požehnání na cestu celým školním rokem.

Na tuto cestu vykročili naši žáci po schodech kostela zalitých sluneční září a my věříme, že i přes nároky, které na nás vnější okolnosti budou klást, se nám povede naplnit slova, kterými byli vyprovozeni: "Jděte a učte se ve jménu Páně."

P. S. Kdo mohl, setkal se ještě na společné večerní farní mši, kterou doprovodily písně v podání našich kvartánek pod vedením paní Uttendorfské.

Galerie