Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Naši studenti na mezinárodním projektu

Vloženo: 9. října 2023 v 10:43

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Studenti sexty a septimy Jan Honek, Anežka Smutná a Vojta Krátký, se ve dnech 13.-18. 9. zúčastnili česko-německého setkání mládeže v rámci projektu Sdílená zkušenost, které pořádaly organizace Schola Fidantiae – Škola s(ebe)vědomí, z. s. ve spolupráci s partnerskou organizací Europäische Jugendbildungs - und Jugendbegegnungsstätte ve Výmaru. Projekt Sdílená zkušenost se zabývá tím, jaké byly důsledky porušování lidské důstojnosti a práv během 20. století v kontextu nacionálního socialismu a později socialismu v Československu
a NDR. Účastníci akce navštívili bývalý koncentrační tábor Buchenwald a památník a vzdělávací centrum v bývalé věznici Stasi v Andreasstrasse v Erfurtu. Tam měli možnost besedovat s pamětníkem, který byl této věznici vězněn. Závěr šestidenního setkání patřil kreativnímu workshopu. 

Autor: Anežka Smutná

Galerie