Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace k úhradám režijních nákladů za obědy

  • Mgr. Zuzana Šimůnková

Vloženo: 6. září v 15:18

Platnost do: 31. ledna 2022 v 23:59

Od ledna 2021 se zkomplikovala situace pro žáky nestátních škol ve věci úhrady režijních nákladů za obědy, které do té doby hradil stát. Současný stav je takový, že jídelna uplatňuje nárok na úhradu stravy u žáků a nárok na úhradu o režijních nákladů prostřednictvím školy. Z tohoto důvodu škola v minulém školním roce vybírala zálohu na platbu prostřednictvím školy.

Informace pro ty, kteří v minulém školním roce zaplatili zálohu

Omlouváme se rodičům, že na konci školního roku nedošlo k převodu přebytku pěněžních záloh, jak bylo ujednáno. Nová ředitelka po seznámení se stavem v srpnu rozhodla, že zbytek záloh bude převeden na nové pololetí. Informaci o stavu peněz dostanou žáci v papírové podobě do 15. září a předají je zákonným zástupcům. Novou zálohu na 1. pololetí neplaťte, až dojde k vyčerpání dosavadní zálohy, škola vyzve k doplatku.

Informace pro primu a nové strávníky

Princip plateb je takový, že žáci naší školy, kteří se stravují ve školní jídelně, zaplatí tyto režijní náklady škole a škola za žáky zaplatí školní jídelně měsíčně režijní náklady za odebrané obědy. Cena režijních nákladů je stanovena stravovacím zařízením vždy na celý školní rok a pro školní rok 2021/22 zůstává 10,50 Kč za oběd. Celková cena za režijní náklady oběda je stanovena na 1000 Kč za I. pololetí školního roku 2021/22. Škola na konci školního roku vyúčtuje zaplacené zálohy podle skutečně odebraných obědů a rozdíl převede zpět na účet odesílatele, případný nedoplatek žák uhradí převodem na účet školy.

Informace k platbě

  • Výše platby: 1000 Kč
  • Převodem na účet školy: 441851329/0800
  • Variabilní symbol: identifikační číslo studenta (je uvedeno ve smlouvě o studiu).
  • Specifický symbol: 105 
  • Text informace pro příjemce: obědy
  • Splatnost: 25. 9. 2021