Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Dotace MŠMT

Vloženo: 9. října 2017 v 6:30

Název programu: Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017, č.j. MSMT-11549/2017-1.

Účel dotace: Účelem dotace je zajistit financování asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (modul A) v souladu s vyhlášením programu.