Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Dotace MŠMT

Vloženo: 9. února 2017 v 7:00

Název programu: Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 2017, č.j. MSMT-33369/2016-1.

Účel dotace: Účelem dotace je zajistit financování asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením (modul A) v souladu s vyhlášením programu.