Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Srdce pro Václava Havla

Vloženo: 20. listopad 2019 v 7:29

Platnost do: 31. srpen v 23:59

Srdce pro Václava Havla

Téma listopadových událostí roku 1989 měli možnost studenti gymnázia "potkat" v mnoha podobách. Už v říjnu na výstavě Střípky revoluce všichni žáci přímo v budově CG seznámili s fotografickými i textovými dokumenty listopadových událostí na panelech interaktivní putovní výstavy v rámci projektu Festival svobody, 7. listopadu ve spolupráci s ÚSTR připravila společnost Post bellum pásmo autentických výpovědí účastníků listopadových dnů roku 1989 s názvem Čtyři příběhy revoluce.

V prvním patře gymnázia jsou vystaveny plakáty oceněné v soutěži žáků kutnohorských středních škol o nejlepší plakát zvoucí na letošní oslavy 17. listopadu v ulicích Kutné Hory. Naši školu mezi nimi zastupuje práce Jana Švarze (kvinta). Kvintáni a sextáni se pokusili zobrazit svou představu „Co je to svoboda“ také pomocí slov, hesel či krátkých úvah, nebo ji znázornit i netradičními výtvarnými prostředky, například haptickými objekty se symboly předlistopadové doby. Žáci tercie a kvarty připravili několik souborů prací, které nazvali "Lípa vzpomínek", "Když zvonily klíče" nebo "Touha po svobodě", sextáni se zaměřili spíše na prostorové instalace v prostorách školy, jednou z nich je "Srdce pro Václava Havla" v přízemí. Na 20. listopad je pak pro kvartu a oktávu připraven badatelský workshop, vedený p. Bohumilem Melicharem (ÚSTR) na téma konfrontace s původními historickými prameny a způsoby jejich interpretace. 

Galerie