Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Jak na sponzorský dar

Vloženo: 13. září 2023 v 11:54

Platnost do: 31. srpna 2024 v 23:59

Na základě poptávky ze strany absolventů a příznivců školy, kteří chtějí přispět na naše gymnázium, přikládáme jednotný postup na sponzorský dar. Za případné dary děkujeme. 

Dar můžete poskytnout v hotovosti v pokladně školy, nebo bezhotovostně bankovním převodem. V případě bezhotovostní platby je možné využít přímé platby, nebo předem uzavřít darovací smlouvu.

Přímou platbu proveďte na účet školy vedený u České spořitelny, č.ú. 441851329/0800, do zprávy pro příjemce uveďte Dar pro CG KH, Vaše jméno a příjmení, a variabilní symbol 20235001. Pro účely slevy na dani Vám škola na požádání vystaví doklad o přijetí daru. 

Darovací smlouvu, která je ke stažení v příloze (druhá varianta je pro firmy) doplňte o Vaše identifikační údaje osoby nebo společnosti, částku daru, pokud chcete dar účelový, změňte účel ve smlouvě, a poté podepsanou zašlete na email skola@cgym-kh.cz. Smlouva bude doplněna o pořadové číslo a podepsaná ze strany obdarovaného zaslána zpět. Následně můžete provést platbu pod variabilním symbolem smlouvy. Tato smlouva a provedená platba je dokladem pro slevu na dani.   

Přílohy