Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Do čeho se zakousneš?

Vloženo: 15. května 2022 v 20:24

Platnost do: 31. srpna 2022 v 23:59

Na pátek 13. května 2022 připravil spolek absolventů školy Ursulus v úzké spolupráci se školním parlamentem a dobrovolníky ze sexty program pro studenty vyšších ročníků "Do čeho se zakousneš?" 

To byl motivační název akce, kdy si studenti mohli uspořádat myšlenky o výběru seminářů s ohledem na jejich budoucí vysokoškolská studia. Zasoutěžit v připravené hře Bingo, popovídat si o maturitě, přijímacích zkouškách, vysokoškolském studiu nebo samotném uplatnění v daných oborech, to vše si mohli zúčastnění zpříjemnit skutečným zakousnutím se do něčeho dobrého. Slané i sladké chutě pomohly méně formálnímu, ale o to víc osobnímu charakteru skupinek, které v průběhu dopoledne vznikaly na různých "stanovištích" školy. Rychlejší a poctiví hráči Binga, jejichž karty plné otázek na absolventy měly všechny kolonky vyplněné, obdrželi navíc malou odměnu. V závěrečné části programu se s absolventy mohli potkat také studenti nižšího gymnázia. Spokojení v pátek ocházeli i samotní bývalí studenti Anna Pěkná, Matěj Skalník, Pavel Kurc, Tereza Neckařová, Regine Novotná, Tereza Teclová, Martin Siegel i Tomáš Stříbrský. Podle jejich slov se cítili užiteční, rádi se potkali se studenty i svými dřívějšími kantory a s radostí i špetkou nostalgie nakoukli opět do prostor školy. Za organizaci celé akce děkujeme také Karlu Mackovi, Anežce Hoskovcové a do příprav zapojeným studentům. 

Galerie