Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální situace na škole z hlediska hygieny provozu

  • Mgr. Zuzana Šimůnková

Vloženo: 7. listopadu v 13:21

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 546×

Na naší škole se opět objevila nákaza mezi učiteli a tak se snažíme přizpůsobit hygienická pravidla zhoršující se epidemické situaci.

Poprvé jsme řešili nákazu prokázanou 13. října, v jeden den byl hlášený nakažený jeden pedagog a jeden žák, kterého tento pedagog neučí. Karanténa zasáhla 84 žáků ze 7 tříd, což je více než třetina našich žáků. Jedna třída přešla hned od následujícího dne do režimu distanční výuky, jedna třída se učila v režimu hybridním, ostatní třídy pokračovaly v běžné výuce, protože počet žáků, kteří zůstali doma byl menší. Bohužel se tato situace časově kryla s dovolenou a nemocí provozních zaměstnanců, a tak znamenala nápor jak na vedení školy, tak na naše pedagogy. Potěšující skutečností je, že preventivní karanténní opatření zamezily rozšíření nákazy na škole, byly detekovány pouze dva související případy nemoci.

Velký dík patří jak panu zástupci Holečkovi, který zvládl neustále přizpůsobovat suplování novým skutečnostem, a zejména pedagogům za to, jak rychle a profesionálně na takto náročnou situaci zareagovali. Díky letnímu zdvojnásobení rychlosti připojení k internetu a zářijové výměně počítačů v kabinetech se v souvislosti se vzdálenou výukou nevyskytly žádné velké technické problémy. Bohužel, škola disponuje pouze jedním kvalitním přenosným zařízením pro distanční výuku, to využíváme při výuce latiny a nyní jsme využili pro přenosy v hybridní výuce.

Z hlediska provozu školy jsme s platností od 14. října zavedli pravidelné antigenní samotestování všech zaměstnanců, i když máme 95 procentní proočkovanost. Je zřejmé, že spolehlivost ATG samotestů není stoprocentní, ale i tak doufáme, že by nám toto opatření pomohlo odhalit velký zdroj nákazy mezi pedagogy. Každopádně, poté, co v pondělí 1. listopadu vyšly třem zaměstnancům falešně pozitivní výsledky (hned ráno byli odeslání na kontrolní PCR test, který nákazu nepotrvrdil), jsme se rozhodli pro zakoupení jiné značky testů, které budeme od pondělí 8. 11. používat. 

Od pondělí 1. 11. platí nová hygienická opatření, která se dotýkají i pedagogů. Ti mají povinnost nosit respirátor (nebo jinou ochranu úst a nosu třídy FFP 2) nejen ve společných prostorách školy (chodby, sborovna), ale i ve svých kabinetech (pokud nedodržují vzdálenost 1,5 metru) či ve výuce. Pro výuku platí výjimka pro učitele s ukončeným očkováním.

V souvislosti s druhou potvrzenou nákazou pedagoga, o které jsme dostali předběžnou zprávu v pátek 5. 11. v odpoledních hodinách, jsme také byli informováni o nových metodikách hygienických stanic pro postup trasování rizikových kontaktů: pokud učitel bez respirátoru během hodiny stojí pouze u tabule, jsou v případě jeho onemocnění za osoby s rizikovým kontaktem považováni pouze žáci z přibližně z prvních dvou lavic (závisí na dispozicích třídy).

Bohužel, školy nebyly informovány o těchto změnách metodik, a tak nebylo možné přizpůsobit provoz ve třídách tak, abychom minimalizovali počet žáků, kterých se případná karanténa dotkne. Po páteční zkušenosti tedy upravíme výuku tak, aby se pedagogové bez respirátoru pohybovali pouze u tabule, v případě pohybu po třídě budou respirátor používat. Zároveň se pokusíme upravit rozmístění lavic tak, aby bylo dosaženo dostatečného odstupu. Ze strany žáků bychom potřebovali spolupráci v tom, aby nechodili do školy s příznaky respiračního onemocnění a aby dodržovali stanovený zasedací pořádek. Rodiče prosíme, aby se nepohybovali v prostorách školy, případné schůzky si sjednávejte mimo vyučování a na pedagoga čekejte u hlavního vchodu.

Věřím, že za pomoci zodpovědného přístupu nás všech se nám podaří udržet školu v co nejnormálnějším provozu.

Mgr. Z. Šimůnková
ředitelka školy