Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Předčasné ukončení projektu

Vloženo: 12. července v 23:18

Platnost do: 31. srpna v 23:59

Druhá návštěva studentů našeho gymnázia v Alcoy se již nemohla v březnu 2020 uskutečnit, stejně tak jako pobyt španělských přátel v Kutné Hoře. Obě mobility překazila epidemie koronaviru. Přesto se nám podařilo alespoň větší část plánovaných aktivit dokončit, některé jen v on-line prostředí, a vydat i leták, který po otevření QR kódů přiblíží práci studentů obou škol (viz příloha). Letáky jsou k dispozici ve všech informačních centrech v Kutné Hoře a okolí. Náš projekt dosáhl v hodnocení Domu zahraniční spolupráce vynikajících 95 bodů ze 100 možných (viz příloha). Též nám byla vzhledem k velmi dobře zpracovanému projektu nabídnuta možnost přihlásit jej do Evropské jazykové ceny Label, již  vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a lze ji udělit jakémukoli inovativnímu projektu nebo aktivitě z oblasti jazykového vzdělávání.

Přílohy