Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školné pro školní rok 2021/22

  • Mgr. Zuzana Šimůnková

Vloženo: 2. září v 15:16

Platnost do: 30. září v 23:59

Také kvůli otázce školného se v srpnu 2021 sešla ředitelka školy s novou školskou radou.

Vážení rodiče,

z pozice ředitelky školy jsem iniciovala jednání školské rady, která se sešla 23. srpna 2021. Jednání jsem svolala jednak proto, že školská rada byla na jaře zvolena, ale ještě neměla ustanovující schůzi (a tudíž ani předsedu, na kterého bych se mohla jako ředitelka školy obrátit), ale zejména proto, že nebyla ujasněna otázka výše školného pro školní rok 2021/22: na zasedání školské rady v listopadu 2019, t.j. před téměř dvěma lety došlo k odhlasování navýšení školného ze 400 Kč na 500 Kč, s účinností od 1. září 2020. K tomuto navýšení nedošlo. 

Současná školská rada rozhodnutí z listopadu 2019 zrušila s tím, že je nutné se otázkou školného zabývat podrobněji znova a bude tak činit na svém zasedání v listopadu 2021.

Informaci o školném ve školním roce 2021/22 tedy musíme zveřejnit s poznámkou o možné úpravě jeho výše v průběhu roku. Vzhledem k přetrvávajícím finančním důvodům a k časovému skluzu ve zvýšení školného, lze předpokládat zvýšení školného buď od 1. 1. 2022 nebo od 1. 9. 2022. Finální rozhodnutí je ovšem na školské radě.

 Výše školného na školní rok 2021/22 je tedy s výše uvedeným upřesněním stanovena na 400 Kč měsíčně.

 

Mgr. Zuzana Šimůnková
ředitelka školy