Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Moderní odborné učebny v barokním klášteře

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Stručný popis projektu
Projekt je zaměřen na modernizaci dvou odborných učeben (fyziky, chemie a laboratoře) gymnázia za účelem zvýšení kvality vzdělávání v přírodních vědách ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Realizací projektu dojde k úpravám učeben pro výuku odborných předmětů, k pořízení moderních technologií a pomůcek, čímž se zefektivní a zatraktivní výukový proces.
Projekt "Moderní odborné učebny v barokním klášteře" je spolufinancován Evropskou unií.

Archiv

Volby do školské rady

Vloženo: 20. říjen v 15:37

Zájemci z řad zákonných zástupců nezletilých žáků gymnázia a z řad zletilých žáků školy, kteří chtějí kandidovat do školské rady, kontaktujte, prosím, do 13. 11. ředitelku školy (liskova@cgym-kh.cz).

Volby proběhnou 22. 11. 2017 v rámci třídních schůzek.

Svěcení nových prostor

Svěcení nových prostor

Vloženo: 18. říjen v 15:22

Platnost do: 31. srpen 2018 v 23:59

Dvě učebny a kabinet, o které se v letošním školním roce rozšířily vyučovací prostory školy, přišel posvětit kutnohorský arciděkan Jan Uhlíř. Hudební doprovod zajistila Schola.

Karel Schwarzenberg besedoval se studenty

Karel Schwarzenberg besedoval se studenty

Vloženo: 18. říjen v 15:18

Platnost do: 31. srpen 2018 v 23:59

Přednáška na téma Česká republika a její postavení v Evropské unii byla pojata Karlem Schwarzenbergem velmi originálně a věnoval jí pouhých 20 minut. Vyzval raději studenty, aby se ptali, diskutovali a vyjadřovali svůj pohled na věci a problémy. Ti využili nabízené možnosti a jejich dotazy se týkaly nejen politiky, ale i životního prostředí, problémů migrace a náboženství a osobních hodnot moderního člověka.

Fenomén Masaryk

Fenomén Masaryk

Vloženo: 11. říjen v 11:23

Platnost do: 31. srpen 2018 v 23:59

Osobnost prezidenta T. G. Masaryka velice neotřele a v málo známých souvislostech představil historik doc. PhDr. Michal Stehlík během přednášky, kterou si vyslechli studenti septimy coby součást výstavy Fenomén Masaryk, jež je instalována v prostorách bývalého Federálního shromáždění v Praze. 

Studentské volby

Studentské volby

Vloženo: 5. říjen v 12:53

Platnost do: 31. srpen 2018 v 23:59

Již počtvrté se studenti naší školy účastnili studentských voleb, tentokráte parlamentních. Celou akci organizuje a zaštiťuje společnost Člověk v tísni v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Hlasovat mohou patnáctiletí a starší studenti. Jak dopadlo hlasování na naší škole?

Setkání škol UNESCO v Kroměříži

Setkání škol UNESCO v Kroměříži

Vloženo: 2. říjen v 12:14

Platnost do: 31. srpen 2018 v 23:59

Zástupci škol přidružených k UNESCO v ČR se ve dnech 25. - 26. září 2017 setkali v Kroměříži. Tématem uplynulého roku byl Trvale udržitelný cestovní ruch, úskalí turismu i přínosy vzájemného poznávání. Hlavním hostem jednání byl prof. PhDr. Stanislav Štech, ministr školství, mládeže a tělovýchovy a předseda České komise pro UNESCO, který práci škol přidružených k UNESCO v ČR vysoce ocenil, že školy propojují zásadní světová témata se životem dětí. Zdůraznil přitom, že záslužná práce škol by se měla víc medializovat.

Zkoušky CPE

Zkoušky CPE

Vloženo: 26. září v 14:36

Platnost do: 31. srpen 2018 v 23:59

V červnu 2017 absolvovaly zkoušky z anglického jazyka Cambridge English Proficeincy (CPE) studentky oktávy Johana Ludwigová, Klára Němcová a Judita Čermáková. Získaly tak certifikát pro úroveň C2, což je nejvyšší možná úroveň Společného evropského refenčního rámce Rady Evropy.

KMENY – zahájení školní hry UNESCO

KMENY – zahájení školní hry UNESCO

Vloženo: 19. září v 13:20

Platnost do: 31. srpen 2018 v 23:59

Pro školní rok 2017–2018 vyhlásilo UNESCO dvě témata – Rozvoj sportovních dovedností a Významné roky s osmičkou v českých dějinách. Propojením obou témat vznikla celoškolní sportovně-historická soutěžní hra s názvem Kmeny, jejíž zahájení bylo dne 19. září 2017 součástí oslavy svátku sv. Ludmily, patronky církevních škol.

Ředitelské volno

Ředitelské volno

PhDr. Stanislava Lisková

Vloženo: 11. září v 14:17

Platnost do: 31. srpen 2018 v 23:59

Na základě § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb, školský zákon, vyhlašuji na pátek 29. září 2017 ředitelské volno pro žáky Církevního gymnázia v Kutné Hoře.

Stanislava Lisková, ředitelka školy

Seznamovací kurz primy 5. - 7. 9. 2017

Seznamovací kurz primy 5. - 7. 9. 2017

Vloženo: 11. září v 12:25

Platnost do: 31. srpen 2018 v 23:59

Ve dnech 5. - 7. 9. 2017 proběhl seznamovací kurz primy v Jeníkově u Hlinska.

Slavnostní zahájení školního roku 2017-2018

Slavnostní zahájení školního roku 2017-2018

Vloženo: 4. září v 10:57

Platnost do: 31. srpen 2018 v 23:59

Školní rok 2017-2018 byl slavnostně zahájen v pondělí 4. září 2017 v kostele sv. Jakuba. Mši svatou celebroval ředitel diecézní kurie Biskupství královéhradeckého R. D. Zdeněk Novák.

Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví

Vloženo: 1. září v 7:00

Platnost do: 31. srpen 2018 v 23:59

Jedenkrát v roce, v rámci Dnů evropského dědictví, se brány voršilského kláštera otevírají turistům, které zajímá bravurní architektonické mistrovství Kiliána Ignáce Dientzenhofera. V sobotu 9. 9. 2017 této příležitosti využilo 123 návštěvníků, které provedli pedagogové a studenti Církevního gymnázia.

Rozvrh hodin pro školní rok 2017 - 2018

Vloženo: 30. srpen v 13:29

Platnost do: 31. říjen v 23:59

Rozvrh hodin pro školní rok 2017 - 2018 naleznete pod tímto odkazem Pro studenty / změny rozvrhu.
Aktualizováno: 04.10.2017 07:32.

Archiv